יום חמישי, אוקטובר 04, 2007

נמרים של נייר, רובים של קרטון

מגני דוד ירוקים על רובים מקרטון התמונה של מגני דוד ירוקים על רובים מקרטון היא באדיבותו של אנדרה אובולר שפרסם אותה בפורום שנקרא
Zionism On The Web
וכל הזכויות עליה שייכות לו
במרץ
2006
העמידו פעילי התאחדות הסטודנטים הערבים דוכן ועליו רובים מקרטון שעליהם נכתב נולדו להרוג. הם כיוונו את הרובים כלפי סטודנטים שנראו יהודים והסבירו שרצו להמחיש להם איך ערבי מרגיש במחסום

אין תגובות: