יום ראשון, נובמבר 04, 2007

הפרוטוקולים של זקני ציון מהדורה מצרית

הפרוטוקולים של זקני ציון מהדורה מצרית מגן דוד
זוהי התמונה הנאמנה ביותר לתוכן הספר הפרוטוקולים של זקני ציון שבה נתקלתי עד כה: רואים בה את הרצל בחברת זקני ציון. רוב התמונות האחרות מדמות את היהודים לחיות ארסיות מסוגים שונים כך שניתן לומר שזו אחת התמונות הרציונאליות ביותר באוסף התמונות שלי של כריכות ספרי הפרוטוקולים של זקני ציון.
מקור: המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) מרכז המידע למודיעין וטרור ינואר
2004

מהדורה נוספת של הפרוטוקולים של זקני ציון יצאה לאור במצרים ביולי
2002
ע"י בית ההוצאה לאור של השבועון הממסדי "אח'באר אליום" -
אחד מחמשת בתי ההוצאה לאור הממסדיים הנמצאים עדיין בשליטה ממשלתית
האיור נועד לתאר את הממשלה היהודית העולמית החורשת מזימותיה תוך עיון בכתבי הקודש, כשברקע סמלים יהודיים בדמות המנורה ומגן דוד. מזימות התנועה הציונית, טוען המחבר בספרו, אינן אלא המשך למזימות היהודים כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקולים. הפרוטוקולים, בשימושם העכשווי, משמשים איפה בידי המחבר נשק תעמולתי מובהק המכוון במישרין נגד התנועה הציונית ומדינת ישראל. כך נאמר במוטו של הפרק הראשון, שכותרתו הסכנה הציונית:
ב-
14
באוגוסט
51
נפגשו בירושלים שלוש מאות המנהיגים הציונים השחצנים ביותר, אשר ייצגו חמישים אגודות יהודיות. הם החליטו להוציא אל הפועל את מזימתם הסודית: לשעבד את העולם כולו תחת שלטונו של המלך מצאצאיו של דוד

אין תגובות: