יום רביעי, ינואר 21, 2009

גלגלי רכבות המוות

הטלאי הצהוב מופיע שבע פעמים בעבודה החדשה של ג'ני גוטשלק, "ילדים", ביחד עם שמות בכתב מיקרוגרפי של ילדים יהודיים אחדים מתוך מיליון וחצי ילדים שנספו בשואה. ששת הטלאים הצהובים על גלגלי רכבת המוות מייצגים את ששת המיליונים.

כל הזכויוות שמורות לג'ני גוטשלק 2009

אין תגובות: