יום חמישי, ספטמבר 03, 2009

קודקס לנינגרד 1905 מגן דוד במיקרוגרפיה


מגן דוד במיקרוגרפיה
מתוך הספר
L'ornament Hebreu, Vladimir Stassof & David Gunzburg, 1905


מגן דוד במיקרוגרפיה
במצחף לנינגרד עמוד 477
שהעתקתו נסתיימה בסביבות 1008 לספירה
מוקף בעיגולים קטנים ובחצים רבים מגן דוד במיקרוגרפיה
במצחף לנינגרד עמוד 479
מוקף בעיגולים גדולים ובחצים רבים
מגן דוד "מלא" מקיף מלבן
במרכז של ששה חלקי עיגולים
שמאוירים במיקרוגרפיה במצחף לנינגרד עמוד 490

אין תגובות: