יום שני, יוני 25, 2012

הקסגרמה במטבע חדש של מלזיה

הקסגרמה שמורכבת מעשרות משולשים
במטבע חדש של מלזיה
שערכה עשרה סנט
הונפקה בתחילת 2012

הקסגרמות משמשות מוטיב מסורתי באריגה ובקישוטים של שבט מה מרי

the orang asli, Mah Meri tribe

שתי התמונות לעיל הן תמונות מותרות לפרסום (CC)
שהעלה לפליקר
Tian Yake
וכל הזכויות עליהן שמורות לואין תגובות: