יום חמישי, אוקטובר 25, 2012

הגיונות על מגן דוד


להלן השיר "הגיונות על מגן דוד" מאת יצחק אליה נבון 
מתוך ספר שיריו "ינון" שהתפרסם בשנת 1932
השיר הוקדש לחברי ההגנה בארץ ישראל

רוב עמי תבל בחרו למו לשלט גיבורים
תמונות אריה, נחש עקלתון, ופרסות נשרים,
כלי זינים, חנית וכידון, וחצים יורים,
או צבא מרום, - אימים התהוללו, לפנים, זרים-
סמלי כוח אלה "אזנים" שמם, והם מידת הדין!
אימה והתקפה: בם יתפארו עריץ וגם עדין.
ולעם ישראל, הנרדף מאז, נפל למנה
מגן דוד, סמל לנתקף, סמל הגנה!
דוד בראשונים, חרש לו מגנים, ואחריו שלמה
בנוחו על מקומו חקקו בחותמו, לאות על-שלומו.
מני אז בישורון, בתי אל יפארון, במגן דוד
ובו עדו נס ציון, ועל כל יקר ציון, ועל צוואר רביד.
והישנות השילוש, במקצועות המגן, רבות ירמזון
אל ארבע רוחות, אל מטה ורום - עיני עם יחזון.
- לקדם פני צר, בשלום ובדורון, ולא ירגזון,
ללחום על נפשם, מול אויב עיקש, בל ידע איזון...
ובשלוש ניצח דוד את אויביו סביב: החל בבקשה
לצור מגן ישעו, כרת ברית שלום, - ואת ידו הקשה
הראה למשנאיו, במלחמת מגן. ולימינו צובאים
שלושת הגיבורים. ככה עשו אבות, ובחיר הנביאים.
ויהודה בגולה, בחר לו סגולה, שלושה עמודים
לעולם מוסדים: תורה ומלאכה ועשות חסדים.
ועוד שלושה דברים - דין אמת ושלום, לתבל יסודים.
ודמות מחוגה. לשילוש המגן, וסמל הוא לבונים...
סמל צינה וסוחרה, שילושנו לנרדף, ולבני ברית סימנים...
תוכו רצוף הוי'ה, וכמספרו בהגימטריא.
ובעלי זית, עם ענפי הדס. ולולבי תמר.
שלושה סמלי שלום, תום ואומץ - לעם המכבים בגלות המר!...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ובחכמת התשבורת, יראנו נפלאות, חוק השלושה
בסגולתו לפתור, ולבחון בחשבונים, כל שאלה קשה.
ואם יוכפל בשלושה, אז לא יאבד ניצחו בעלותו לתשעה.
ובגמטריה אמת, אור וגם חסד חותמי קדושה.
וראה זה פליאה, כי יסודי בריאה, שלושה הם במספר:
אש ומים ושמים. לתבל היו אבניים, ולחיים, כמסופר,
בתורה ובעמים, מבראשית הימים, ובשלישי נאמר "כי טוב"
ובברכה המשולשת, ובשרשי עברית בארשת, ובעלי הדס בגן רטוב
*
ובצבעי תכלת ולבן, כעין שמים וחמה
אשר על דגל יהודה, כמוס רב-סמל לאומה:
התכלת תרמוז תוחלת ועוז וחייל.
והלבן, סמל אמת, אור, וזכות להגות יום וליל!
י'עירו צ'באות ח'ומסים ק'רבות!
בנ'סי א'לופיהם י'איימו ה'לבבות!
נ'חנו ב'שלום ו'במגן נ'קדמה
פני אויב! ולבנו חזק - אם למלחמה!
לגאול דמינו מיד קמינו - מאדום ובן-האמה
--
מתחת לשיר תאריך הכתיבה: כ"ח זיו, שנת ב'א' מ'ג'ן ד'ו'ד ל'י'ש'ר'א'ל (לפ'ק)
 השיר מתפרסם תודות ליאירמיש, ותודה גם לברוך ברנדל, מנהל ספריית רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר, שהפנה אותי אליו.

אין תגובות: