יום חמישי, ספטמבר 18, 2008

אודות הקשר שבין המגן דוד למזלות


בול המזלות שעל שובלו מגני דוד רבים מופיע לפנינו באדיבותו של חיים שטייר והוא נמנה על האוסף שלו. אני מודה לחיים שטייר על שהפנה את תשומת לבי לקשר שבין המזלות למגן דוד שמגולם בבול זה.  

הקשר שבין אסטרולוגיה/אסטרונומיה קדומה לבין צורת המגן דוד נרמז כבר בחותם גליל שומרי משנת 2700 לפנה"ס שבו מופיע המגן דוד כמעין שמש שמוקפת בכוכבים. 

בפסיפס רומי מן המאה השלישית לספירה שנתגלה בטוניס, ומוצג שם במוזיאון ברדו, מופיעים המזלות בתוך ומסביב להקסגרמה. 

ראו גם מסמך אסטרולוגי מתקופת הבבלים ועליו כמה הקסגרמות. המסמך נתגלה בנינוה והוא מוצג כיום בבריטיש מוזיאום בלונדון.

בספר "צוואת שלמה" (מן המאה הראשונה לספירה)  מסופר ששלמה המלך לכד שד באמצעות חותם שקיבל מן הקב"ה. באמצעות חותם זה הכריח שדים שונים לעזור לו במלאכת הקמת בית המקדש.

בפיסקה העשירית  בספר "צוואת שלמה" שואל שלמה את השד לאיזה מזל הוא כפוף  והלה עונה שהוא כפוף למזל דלי. בפסקה השבעים ושלישית מציג עצמו אחד המזלות בפני שלמה כראשון במזלות ששמו טלה.

הצורה המיוחסת לחותם שלמה היא צורת מגן דוד או צורת כוכב מחומש.

הבול יצא לאור בשנת 1961 בעיצובו של בלאושילד.


אין תגובות: