יום שלישי, אוקטובר 07, 2008

הקסגרמות ושושן צחור


הקסגרמות ושושן צחור חרותים על גבי מכסה לבור בכביש של העיר הגרמנית פרייבורג. צילם את התמונה זקו וכל הזכויות עליה שמורות לו.  הקשר בין הקסגרמות ושושן צחור בולט בתאוריה של אורי אופיר על מקורו של המגן דוד ממנורת המשכן אבל כאן הם מפיעים לפנינו בהקשר נוצרי מובהק.  

אין תגובות: