יום חמישי, אוקטובר 23, 2008

מגן דוד, גלגל המזלות, חלום יוסף ונבואת בלעם

ההקבלה בין שנים עשר השבטים לבין גלגל המזלות מופיעה במקורות רבים. למשל, ב"ספר הפליאה" המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה:

והד' דגלים היו כנגד י"ב שבטים של ישראל ג' שבטים לכל דגל. וי"ב שבטים כנגד י"ב מזלות ונגד י"ב אבני אפוד

וכן במדרש תנחומא (מהדורת בובר, ויחי טז):

השבטים על סדרו של עולם הוא, מהלך היום י"ב שעות, השנה י"ב חודשים, המזלות י"ב. לפיכך כל אלו שבטי ישראל שנים עשר.

פחות ידוע לציבור אודות הקשר שבין המגן דוד לבין שנים עשר השבטים ולבין שנים עשר המזלות, ולכן מצאתי לנכון להביא בפניכם את ההגיגים הבאים:

 בחלום יוסף [1] משתחווים לו השמש (אביו) הירח (אמו) ואחד עשר הכוכבים (אחיו).

אחד עשר הכוכבים/האחים האלה מסמלים את אחד עשר השבטים, ולכן הגיוני להסיק שיוסף הוא הכוכב השנים עשר המסמל את השבט השנים עשר. לפיכך, ביחד עם השמש והירח מופיעים בחלום יוסף  ארבעה עשר כוכבים. המספר 14 בגימטרייה שקול כנגד אותיות דוד:

4+6+4

לפיכך ניתן לכנות כל אחד מארבעה עשר גרמי שמיים אלה בשם "כוכב דוד" (שתרגומו לאנגלית STAR OF DAVID שתרגומו לעברית מגן דוד).

לאחר יציאת מצרים השבטים במדבר היו מסודרים בצורת מגן דוד [2]. מגן דוד נראה כמו כוכב. לפיכך יתכן שבגלל שראה בלעם מראש ההר הגבוה במות בעל את שנים עשר השבטים הפרושים למרגלות ההר בצורת מגן דוד אמר: 

דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ... ומחץ פאתי מואב

  (במדבר כד, יז).

לדעת רש"י בפסוק מנבואת בלעם "דרך כוכב מיעקב" רומז הביטוי "דרך" על קשת [3] ואילו המשכו: "ומחץ פאתי מואב" על דוד המלך. לדברי החוקר אורי אופיר פרוש רש"י זה (ופירושים דומים נוספים של גדולי ישראל) מחבר לראשונה בין המלה כוכב לבין המלה דוד. אורי אופיר מסכם ואומר: "אך זהו קשר רעיוני בלבד שאינו מצביע על צורת מגן דוד

ענין אחר

יוסף בחלומו מזהה את אביו, יעקב, עם השמש. זיהוי זה פותח פתח להסבר אסטרולוגי של הפסיפסים היהודיים בבתי הכנסת העתיקים שבמרכזם שמש (בחמת טבריה, בציפורי, בבית אלפא, בנערן), ודוחה את הפירוש ההסטורי לפיו פסיפסים אלה נוצרו עקב השפעות נוכריות. 

ליעקב נוסף לאחר מאבקו במלאך השם "ישראל". במלים אחרות עם-ישראל (העם של ישראל) הוא העם של יעקב, והוא נקרא גם "בית יעקב". יעקב הוא האב המשותף של כל מי שמשתייך לאחד השבטים, בני יעקב. המשמעות של אב היא מקור (ממנו באו השבטים) וגם דאגה (השגחה). הביטוי "אבינו שבשמים" מקבל לפי פרוש זה משמעות אסטרולוגית- אבינו יעקב הוא השמש, שהיא כוכב בשמים. אחרת, אם הכוונה לאל, קשה להסביר איך האל שנמצא בכל מקום מוגבל רק לשמים. 

- - - - - - - - - - - - - - 
 [1] בספר בראשית בפרק לז

[2] על פי מאמר של הרב ש.ז. כהנא ז"ל שמוקדש למשמעות המגן דוד ומופיע  בדף אינטרנט של "מורשת".

[3] מזל קשת? חיזוק לגרסה זו ניתן למצוא בברכת יעקב ליוסף (בראשית מט כב) בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה  עלי שור וימררהו ורבו וישטמהו  בעלי חצים: ותשב  באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל. 

אין תגובות: