יום ראשון, מרץ 08, 2009

ערך מגן דוד בויקיפדיה ביידיש

דער מגן דוד איז א סימבאל צוזאמען געשטעלט פון 2 דרייענגעליך איינער פארקערט ווי דער צווייטער. עס האט זעקס שפיצען.

די ציוניסטישער באוועגונג האט גענומען דעם מגן דוד פאר זייער סימבאל, זיי האבן דאס אריינגעזעצט אין זייער פאן. זייט דעמאלטס זענען דא פרומע אידן וואס ווילן נישט האבן קיין שייכות מיטן מגן דוד, און היינט צוטאג זעהט זייער זעלטן אין חסידישע בתי מדרשים א מגן דוד. א אויסנאם איז די סקווירא חסידים זיי האבן יא א מגן דוד אין זייער בית המדרש.

די ישראלישע פאן איז אויך אויסגעפארמעט פון א בלויע מגן דוד.

תודה לניצה 7 מפורום אספנים ואספנות בתפוז שהפנתה לערך המדליק הזה


אין תגובות: