יום שבת, פברואר 13, 2010

טלאי צהוב מקורי

שני טלאים צהובים מקוריים עם חותמות מאחור
מוצגים בהיכל יהדות ווהלין
רחוב כורזין 10 גבעתיים
שבו שוכנת, מזה שלושים וחמש שנים שלוחה של "יד ושם" ללימוד השואה.
התמונה מתפרסמת ברשות ובאדיבות ד"ר פרומי שחורי, מנהלת המקום

אין תגובות: