יום רביעי, אוקטובר 15, 2014

מגן דוד כסמל של היהדות בכתב יד משנת 1396

מגן דוד במיקרוגרפיה מאייר את פירוש רש"י לספר שמות בכתב-יד שהועתק בשנת 1396 בפסקיה

מלאכי בית אריה מסביר איור זה בעמודים  276-277 במאמר בשם
Hebrew Manuscripts and the Singularity of the Collection
 of the Biblioteca Palatina in Parma, p. 213-282

לדבריו האיור אינו נמצא שם בתפקיד קישוטי בלבד. הטקסט בספר שמות עוסק בנדודי עם ישראל במדבר שמקבילים לנדודי עם ישראל בגלות. הצייד (שבצד שמאל של האיור) שיורה חץ על המגן דוד, מסמל את הגוי הרוצה להשמיד את היהודים, אך המגן דוד מגן עליהם מפניו. 

אין תגובות: