יום שלישי, אוקטובר 14, 2014

מגן דוד בהגדת מוקטה


הגדת מוקטה היא כתב היד מראשית המאה ה 14, ספרד.
רחל ווישניצר טוענת במאמרה
Illuminated Hagaddhas, [J.Q.R. 13 (1922-1923) p, 123-218]
כי הסהר והכוכב של המורים מופיעים בכתבי יד עבריים לצד ובשילוב עם מגן דוד, עיגולים, ריבועים, ערבסקות כך שקשה לומר אם המאייר ייחס למגן דוד משמעות מסוימת.

הגדת מוקטה נקראת כך בגלל שמקורה בספרייה של פרדריק דוד מוקטה.

אין תגובות: