יום שבת, ינואר 27, 2018

מגן דוד בקריקטורה אנטי נאצית בעיתון ביידיש

פֿאָרװערטס, יום ראשון, אוקטובר 08, 1944
דער געלער מגן דוד וועפ שלאגען די סוואפעיסא
די דייטשען האבען געצמאונגען די אידען צו טראגען געלע מגן דוד'ס.איצט האט טשמרטשיל געלאזען וויסען,אז די אידישע בריגאדע (מיט געלע מגן דודי'ס) וועט באזעצען דייטשלאנד.

אין תגובות: