יום שבת, אוקטובר 13, 2018

טיוטה לאנתולוגיה למגן דוד


עורך: זאב ברקן (124 עמודים)

תוכן העניינים:

קטע מתוך "בקרת התלמוד"  מאת יחזקאל בן יעקב הלוי       2
"מגן דוד" מאת יעקב רייפמן 3
"חקרי לב ﬠל ציור המגן דוד" מאת ישראל בהרב ידידיה יפה מקאליש     6
מדוע נדחו סמלים חלופיים למגן דוד?        8
אגרת של יהודה לייב גורדון בעניין המגן דוד משנת 1894     9
מגן דוד בסיפור של אברהם שלום פרידברג 10
הערך "מגן דוד" באנציקלופדיה היהודית       11
"מגן דוד" מאת הרב ישראל בנדט פייבלזון     14
"מגן דוד" מאת הרב משה גסטר      16
"מגן דוד" מאת נפתלי נוסנבלט        19
מגן דוד: "תולדותיו של סמל" מאת גרשם שלום          32
שני פרקים מתוך "מגן דוד - סמל עתיק של איחוד" מאת דוקטור אשר אדר          42
"סמל השושן: מקורו, משמעותו ותולדותיו בימי קדם" מאת דוקטור זאב גולדמן  53
מגן דוד כממצא ארכאולוגי מאת זאב ברקן  89
מה למגן דוד ולפיתגוראים מאת זאב ברקן  101
המגן דוד כסמל מקודש מאת זאב ברקן 108
The Jewish Origin of the Magen David by Uri Ofir           108


אין תגובות: