יום רביעי, ספטמבר 13, 2006

מי זה המגן דוד


המסורת מייחסת את כתיבת ספר תהילים לדוד המלך. מצאתי כתוב בילקוט שמעוני לספר תהלים - פרק עב - רמז תתו
כלו תפלות דוד בן ישי. תניא היה רבי מאיר אומר כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהלים כלן דוד אמרן שנאמר כלו תפלות דוד בן ישי אל תקרי כלו אלא כל אלו תפלות דוד
יוצא שהכוונה במלה מגני בפסוק ג בפרק יח, כמו גם בפסוקים אחרים בתהלים בהם מופיעה המלה מגן
ה' סלעי ומצודתי ומפלטי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי
היא לאלוהים, והמגן במגן דוד מופיע שם כפועל ולא כשם של חפץ או של כלי מלחמה. במלים אחרות האמונה היא ההגנה הכי טובה, ומי שיש לו אמונה לא צריך להשען על כוח פיזי. את הרעיון הזה חשבתי להמחיש באמצעות מגן דוד עשוי עץ שעליו יופיע הפסוק הנזכר לעיל מתהילים יח ולשם כך בקשתי מידידתי הציירת דבורית בן שאול לנסות לעצב חפץ זה. לפניכם ההצעה הראשונה שלה מתוך שלש שהיא בינתיים על קרטון ולא על עץ

נ.ב. יאיר דוידי
הפנה את תשומת לבי למאמרו רחב ההיקף של הלל רויטר בבטאון "קונטרס", בצרפתית, מאפריל שנת אלפיים, תחת הכותרת

מגן דוד סמל יהודי, סימן שאלה
בעמוד 33 הוא מביא צילום של פרוש קבלי של רבי אברהם חיים הכהן מניקולסבורג בספרו שנקרא "ארץ החיים", הודפס בשנת אלף שבע מאות וחמישים, ושם בהתיחסות לפסוק בתהילים יח: ג נכתב


מגינ"י
כי היה חילוק בין מגיני מלכי ישראל למלכות בית דוד כי למלכי ישראל היה המגן בעל שלש קצוות כזה
ולמלכות בית דוד היה של ששה קצוות להורות שיש לו אחיזה במדת מלכות ומקבל שפע מן ששה קצוות ודוד הוא השביעי כזה

בצדי דברים אלה מופיע ציור של משולש שקדקודו כלפי מטה ומתחתיו ציור של מגן דוד
אין תגובות: