יום רביעי, דצמבר 19, 2007

חותמת אירוע ועידת נוער יהודי

חותמת אירוע ועידת נוער יהודי

מגן דוד וגלובוס בחותמת אירוע לכבוד הועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי מיום

י"א אב תשי"ח . ירושלים
28/07/1958

לקוח מקטלוג החותמות של אתר התאחדות בולאי ישראלאין תגובות: