יום ראשון, דצמבר 16, 2007

קמיע מן הגניזה בקהיר

קמיע מן הגניזה בקהיר

הרב משה גסטר פרסם בביטאון רימון מילגרוים שיצא לאור בברלין בשנת
1923
חוברת
3
תרפ"ג עמוד כז קטע מקמיע מן המאה העשירית שנמצאה בגניזה ועליו שורה של מגני דוד

אין תגובות: