יום שישי, דצמבר 21, 2007

יעקב פורת

ציור שמן מגן דוד

ציור שמן
42X 30
התמונה היא באדיבות יעקב פורת וכל הזכויות עליה שייכות לו
יעקב פורת כתב לי

מן הראוי לציין שזו עבודתי היחידה, שבה מגן הדוד הוא הכוכב העיקרי והמרכזי, והיא
נוצרה בשנות התשעים יחד עם סדרה לא קטנה של עבודות, שבאף לא אחת מהן לא מופיע מגן
דוד. וגם אם איני יכול לשחזר, מה הביא אותי לצייר עבודה זאת, אני מניח עם זאת
שניתן למצוא קשר תימאטי ואולי גם צורני בין עבודה זאת


עם היותה שונה מן הבחינה שעולה מדברי לעיל מכל האחרות


לבין העבודות האחרות של הסדרה


.
פרופ' נורית גוברין כתבה במאמר בשם

קפקא של יעקב פורת

את הפסקה הבאה

חיפושיו המתמידים של יעקב פורת קשורים בילדותו רבת-התהפוכות, הקשה והמגוונת
התחקותו אחר זהותו היהודית והישראלית, הפנמתו את מאורעות העבר וההיסטוריה המשפחתית
כמו גם אלה של ההווה והחברה בישראל ומקומו בתוכה. עמידתו בתוך כמה מענפי האומנויות
הציור, הספרות, המוסיקה והצילום, מאפשרת לו להרכיב יחד את המיוחד שבכל אחת מהן
ולהביאן לידי אחדות של ניגודים

אין תגובות: