יום חמישי, נובמבר 04, 2010

אירן - מינרט משנת 1107 מאיספהן, וקבר משנת 1217 מסולטנייה

חותם שלמה מופיע במרכז השליש השני של מינרט
 Chehel Dokhtaran Minaret
משנת 1107 מאיספהן, אירןיש גם חותם שלמה משנת 1317 שמקיף פנטגרמה 
בקבר אל חאן
 Il-khan Oljeitu 
בעיר סולטנייה שהייתה בירת השושלת המונגולית האלחאנית במאה ה-14
 Soltaniyeh, Zanjan province


אין תגובות: