יום שלישי, פברואר 07, 2012

סמל בירה בצרפת מן המאה התשע עשרה

בצרפת מופיע הכוכב בעל ששת הקצוות למן המאה התשע עשרה כאחד מני סמלים רבים של בירה 
ונקרא בשם
L'etoile de Brasserie

 Biere Karcher
שימו לב לעמידה היציבה על עקבים


 Biere Hatt


 Biere de L'aigle


Biere Tourtel


אין תגובות: