יום חמישי, מרץ 22, 2007

צבעו של דגל ישראל


המגן דוד ידוע בעיקר כסמל המופיע על דגל ישראל. מצאתי לנכון להרחיב מעט בנושא זה ולכן החלטתי לפרסם את מאמרו של אורי אופיר שנושא את הכותרת
תכלת ולבן
בבריאת העולם נברא החומר והאנרגיה לצורותיה השונות. כאשר נאמר ויהי אור נברא למעשה מגוון הצבעים שבעולם. זו יצירה נפלאה שיכולים אנו להעריך אם נדמיין לעצמנו עולם ללא צבעים בגון אחד. ואז כמה היה משעמם העולם

צבעי העולם מייפים את המראות של האדם ומעשירים את חייו
מלבד יופי חזותי לצבעים גם תפקיד חשוב בשרשרת הביולוגית של היקום במשיכת חרקים לפרחים מסוימים לצורך האבקתם
במשך הזמן נתן האדם משמעויות לצבעים השונים והמשמעויות משתנות בזמן ובמקום
לדוגמא צבע שחור מסמל אצלנו אבל, צבע לבן טהרה, צבע אדום – דם , ואולי פריחה וכו'. שלל הגוונים והמשמעויות שלהם מתבטא גם בדגלי אומות העולם

עם ישראל בראשית דרכו היה מחולק לשנים עשר שבטים: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, וכו'. לכל שבט היה דגל בצבע מסוים. בנוסף לכך הכהן הגדול שבמשכן נשא על ליבו את החושן ובו היו קבועות שתים עשרה אבנים כמספר שבטי ישראל, לכל שבט אבן מיוחדת בצבע מסוים. לראובן אבן שנקראת אודם שצבעה אדום. לשמעון אבן שנקראת ברקת שצבעה ירוק. וכך לכל השבטים. צבע הדגל של כל שבט היה זהה לצבע האבן שבחושן ולצבעים היתה משמעות. צבע האדום לראובן. צבע זה מסמל לידה, זריחה, ראשוניות כי ראובן היה הבכור. לאשר היתה אבן תרשיש שצבעה צהוב לפי שנחלתו של אשר התברכה בעצי זית הנותנים שמן בצבע צהוב. יששכר אבנו היתה ספיר שצבעה תכלת, כי יששכר היה ממונה בישראל על קביעת הזמנים הנקבעים ע"י החמה והלבנה, גרמי שמי התכלת. בדרך זו ניתן להסביר צבעו של כל שבט ושבט

המעניין הוא המשמעות המקורית של הצבעים תכלת ולבן המופיעים על דגל ישראל. הפעם הראשונה שמוצאים את הצרוף הזה של תכלת ולבן היא במראה הנבואי המתגלה למשה אהרון וזקני ישראל לפני מתן תורה. "ויראו את האלוקים...לבנת הספיר... וכעצם השמים לטוהר
לבנת הספיר זהו תכלת. וכעצם השמים לטוהר זהו לבן. את אותם הצבעים תכלת ולבן גם הנביא יחזקאל רואה בנבואתו. כסא הכבוד בתכלת ומעל שמשיו של הבורא צבע לבן. אם כך צרוף של שני הצבעים האלה הינו בעל מימד אלוקי. בנוסף ניתן לפגוש את שני הצבעים האלה ביחד בציצית שהינה הדגל הראשון של עם ישראל, שבעה חוטים לבנים וחוט אחד של תכלת.

שני הצבעים האלה נמצאים גם בבגדו של כהן גדול הלבוש כתונת בלבן ומעיל תכלת. הלבן והתכלת, אבן היהלום ואבן הספיר, הן האבנים של שבט זבולון ושבט יששכר בהתאמה. זבולון עסק במסחר ויישכר יותר בלימוד, והשילוב הזה של לימוד ועשייה מוצא את ביטויו בשבטי ישראל בתכלת ובלבן. צבע הלבן כצבע של טוהר מקבל את ביטויו בכך שכהן גדול נכנס פעם בשנה ביום הכפורים לקודש הקודשים בבגדי לבן. צבע התכלת מקבל את ביטויו בפתילי התכלת שהם על המצנפת שלראשו ויהדקו את החושן ללבו של הכהן, כדי להראות עד כמה חשוב שהחושן, הנושא את שמות שבטי ישראל, יהיה כל הזמן על לבו של הכהן הגדול. גם הכלי החשוב ביותר במשכן - ארון העדות, שבו היו מונחים: שברי הלוחות, הלוחות וספר התורה- היה מכוסה בכסוי חיצוני של תכלת

תכלת נגזר מהמלה תכלית
המעניין הוא שמכל מגוון הצבעים נבחר דווקא צמד הצבעים האלה להימצא בדגל ישראל ואכן מתברר שטוב שכך עשו

התמונה באדיבות
mrtwism from Flickr

צבעי אבני החושן

כתב :אורי אופיר

19.05.09

 החושן היה אחד משמונת הבגדים שלבש כהן גדול בעת עבודתו.

 החושן חובר לאפוד והיה מונח מול ליבו של הכהן הגדול.

 החושן היה עשוי מבד ועליו שתים עשרה אבנים כמניין שבטי ישראל.

 כל שבט והאבן שלו. והאבנים היו שונות זו מזו.

 לראובן- אודם. לשמעון- פטדה.  ללוי- ברקת. ליהודה- נופך.  ליששכר- ספיר. לזבולון- יהלום. לדן- לשם. לגד- שבו. לנפתלי- אחלמה. ליוסף- שוהם (אפריים ומנשה ). לבנימין- ישפה.

 (דגליהם של השבטים היה בצבע האבן  של אותו שבט בחושן )

 אחד הנושאים המעניינים בנושא זה הינו. הקשר המיוחד הקיים בן השבט לאבן.

 ובמילים אחרות מה הסיבה שאבן מסוימת נבחרה לייצג דווקא את אותו שבט.

 ראובן: צבע אבנו אדומה.האדום מסמל את הזריחה . הראשוניות .ובגלל היותו הבכור . הוא קיבל את הצבע הזה.

 שמעון: צבע אבנו ירוקה. ירוק צבע  של כעס "ואביה ירק ירק בפניה ".

 יעקב בברכתו כועס על בנו שמעון בגלל מעשיו בעניין שכם. "שמעון...כלי חמס מכורתיהם.

 גם משה כועס על שמעון.אינו מזכיר אותו בברכתו. בגלל עניין המדיינית.

 בגלל כך מקבל שמעון את הצבע הירוק

 לוי:  שבט זה מיוצג על ידי אבן  "הברקת". אבן זו מייצגת את האירוע הגדול בתולדות עם ישראל. מעמד  קבלת התורה. "ויהי קולות וברקים ".

 בהקשר למעמד זה קיבל שבט לוי את יחודו של משרתי הקודש. תפקיד  שמלאו אותו עד אז הבכורות.

 יהודה:  יהודה קיבל את אבן  "הנופך" .משמעותו של נופך הינו להוסיף יופי לדברים הנאמרים.

 כל עוצמתו של יהודה נובעת מדבריו. שתי מילים חזקות  "צדקה  ממני "שעל פיהם קבע יעקב שיהודה יהיה מלך בישראל.

 היכולת לומר טעיתי וסליחה היה היא הנותנת ליהודה את עוצמתו

 יששכר:  צבע אבנו של יששכר הינו תכלת. תכלת השמיים.

 וכל זאת כי התברך ביכלת המיוחדת שלו בקביעת העיתים "יודעי בינה לעיתים

 זבולון:  צבע אבנו לבן (יהלום). תכונת הלבן היא ההחזרה. הנתינה.

 זבולון הוא הנותן. זהו השבט המתפרנס מספנות  "לחוף ימים ישכון " ומפרנס  ונותן גם לאחיו יששכר.

 דן: שם אבנו של דן היא "לשם".  לשם זו גם שם העיר החשובה בנחלת דן. שנכבשה על ידו בצפון הארץ .שמה הקודם של לשם היה ליש \ דן.

 נפתלי: שבט זה מתואר על ידי משה  במלחמתו  נגד מדיין. ושירת דבורה  וברק שבאה בעקבות  הנצחון. "הנותן אמרי שפר ".

 דבורה וברק שילוב מדהים של  נביאה "אשת לפידות" ומצביא.

 שילוב של רוח ועשייה. שני קטבים משלימים.  שחור ולבן המעורבבים זה  ויוצרים את אבן "השבו "

 גד: אבנו של שבט גד הינה "אחלמה ". אונקלוס מתרגם את שמה של   האבן "עין  עיגלא " שפירושו עין העגל.

 שבט גד בכניסתו לארץ ביקש להישאר בעבר הירדן. טענתו היתה ריבוי  המקנה.בטענתו זו השבט  בא למשה וביקש לבנות תחילה מכלאות צאן ואחר כך מגורים לטף. משה תיקן אותם ואמר קודם הטף. עניין מהותי זה לא נשכח להם וקיבל את ביטויו באבן המיוחדת של שבט זה. "עין עיגלא "

 אשר: צבע אבנו של שבט אשר הוא צהוב. מצביע על השמן הרב שהיה  בנחלתו של שבט זה

 יוסף: צבע אבנו של שבט זה הוא שחור. שחור  בניגוד ללבן "בולע". מקבל.

 הקבלה  אפיינה את יוסף.

 הוא מקבל עליו את הדין ונשאר באמונתו. שם שמים תמיד שגור בפיו.

הוא מקבל את אחיו למרות כל אשר עשו לו.

 בנימין: שם אבנו  של בנימין הוא  "ישפה"  יש – פה

 הפה הוא המייחד את השבט הזה.

 בימי מרדכי ואסתר.הפה הוא שהצילם . אסתר...אינה מגדת את מולדתה ואת עמה"

 לסיכום ניתן לומר:

 ששמונה שבטים (מתוך שנים עשר)  צ ב ע  האבן הינו סיבת בחירתה.

 ארבעה שבטים הצבע מלמד על תכונותיהם : ראובן-בכורה .שמעון- כעס. יוסף- יכולת קבלה.  זבולון-יכולת נתינה.

 ארבעה שבטים הצבע מלמד על עסוק או אירוע  שקרה: יששכר-עיסוקו בקביעת הזמן. אשר- עיסוקו בשמן. גד- האירוע בכניסתם לארץ. נפתלי- האירוע במלחמה עם מדיין.

 ארבעה שבטים (מתוך שנים עשר )  ש ם  האבן הוא סיבת בחירתה:

 לוי-מעמד הר סיני. יהודה-דבריו במעשה תמר.  בנימין –התנהגות מיוחדת שהביאה למפלתו של המן. דן- שם עירו.

 מבחינת הצבעים המעניין ביותר הינם  הצבעים של השבטים שנעו בחזית  (קדמה ) דגל מחנה יהודה  וביחד אתו זבולון ויששכר.

 יהודה היה מרובה אוכלוסין. חייליו ניחנו באומץ. זהו שבט המלוכה בישראל לפיכך היה ראשון.

 מצדו האחד יששכר המייצג את הרוח . אבנו היא ספיר. תכלת.

 ועשייה. מצדו השני  זבולון המייצג את העשייה. אבנו  היא יהלום. לבן.

 שוב חוזר השילוב של תכלת ולבן והפעם בחזית עם ישראל. בדרכו לארץ ישראל.  יש בכך כדי ללמד על הנתיב שצריך ללכת בו. שלטון המבוסס על  רוח ועל עשייה. 

אין תגובות: