יום חמישי, מרץ 22, 2007

טעם למנהג מגן דוד

הסופר אורי אופיר שלח לי צילום של דף ל"ז מתוך ספר המטעמים שחובר על ידי רבי שבתי כהן, הש"ך, רב ופוסק הלכה, שנולד בשנת 1621 וחי עד 1662
המקור הוא בכתב רש"י ואני מקווה שההעתקה שלי נכונה

א
טעם למנהג שלכל דבר שבקדושה עושין סימן ורושם של ששה קצוות וקורין אותו מגן דוד דהיינו על הפרוכת ועל המטפחת של ספר תורה ועל ההיכל וכהנה והיא שני משולשים משולבים זה בתוך זה כזה (כאן מופיע ציור של מגן דוד) משום שהתמונה ההיא מורה על יחוד השם בששה קצותיו הידוע  מעלה ומטה וד' רוחות העולם. וגם שששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וכו' והכל לתכלית הקדושה וע"כ קורין אותו מגן דוד כי ידוע כי מלכות בית דוד היה כנגד מלכות שמים כדאי' כל המורד במלכות בית דוד כאילו מורד במלכות שמים, ודוד המלך מרומז בשש הקצות כי הוא סוד המלכות שכולל ששה קצות ועוד הוא השביעי כיצד אברהם יצחק יעקב יוסף משה אהרן דוד והם כנגד ששה ספירות הקדושים. חנ"ת נה"י. והמלכות היא הכולל הכל. ארץ החיים

ב
עוד טעם לפיכך נקרא מגן דוד לפי שבתמונה הזאת יש בו רמז לשם דוד ב"פ לרמז כי הוא דוד המלך הוא דוד משיח צדקנו כי יש בו שני דלתין ושני ווין. אם תעשה שני דלתין כזה דד ותמשוך קו באלכסון והוא כמו ו' יהיה הצורה כזה (כאן מופיע ציור של שני משולשים) ונשלב אותם זה בתוך זה ויהיה התמונה כנ"ל. גם ירמוז שדוד הוא רגל רביעי שבמרכבה וע"ז יורו השני דלתין

אין תגובות: