יום שבת, מרץ 17, 2007

מטבע ממרוקו

מטבע ממרוקו
הקסגרמה על מטבע של עשרים וחמישה סנטים ממרוקו משנת 1921, הרבה לפני הקמת מדינת ישראל כך שניתן להבין שממשלת מרוקו עוד לא התרשמה במיוחד מאימוץ ההקסגרמה כסמל התנועה הציונית והמשיכה להתייחס אליה כאל חותם שלמה. חותם שלמה היה סמל מוסלמי נפוץ החל מהמאה השמינית לספירה ורק לאחר הקמת מדינת ישראל ניכרת המנעות מהשימוש בו במדינות ערבפנטגרמה בתוך הקסגרמה התנוססה גם על מטבעות של מאה ומאתיים פרנק עד שנת  1954

אין תגובות: