יום חמישי, ינואר 24, 2008

הדגם הבא של אהילי סוכה

הדגם הבא של אהילי סוכה

בני מתכונן לייצור הדגם הבא של אהילי סוכה, לאור הידלדלות המלאי של הדגם הנוכחי. יהיו בו בדגם הבא שני שיפורים עיקריים

הכוכבים הקטנים יהיו בעלי ששה במקום חמישה קצוות

ששה כוכבים קטנים יקיפו את השביעי - כשם שששת ימי השבוע מקיפים את השבת

אין תגובות: