יום שישי, ינואר 18, 2008

משולש בתוך הקסגרמה


התמונה של משולש בתוך הקסגרמה חרותה באבן על עמוד בכניסה למקדש הודי היא באדיבות בן פיבן שצילם אותה לפני שבועות אחדים בקרלה. על פי ההקשר ניתן להניח שיוצרי הסמל ייחסו לו משמעות דתית- אבל איזו
?

אין תגובות: