יום רביעי, אפריל 02, 2008

השגחה אישית

מגן דוד הוא סמל של הגנה אמנות ישראלית
לפניכם התצלום של ציורה הטרי של ידידתי הציירת אופירה אוריאל וכל הזכויות עליו שמורות לה

מגן דוד הוא סמל של הגנה וכך גם אישון העין אלא שאישון העין מוסיף להגנה הכללית משמעות של השגחה אישית

בימים אלה אני כותב ספר על הטלאי הצהוב ובעקבות עיסוק זה אני חי תחת הרושם כי בתקופת השואה ההצמדה של התג לכל יהודי הייתה ביטוי מצמרר להשגחה אישית, שהסתיימה בכיליונם של יהודים רבים; כיליון הוא ההפך הגמור משמירה, ועם זאת השואה הובילה באופן חד משמעי לכינון מדינת ישראל, ובכך לשמירה על כלל היהודים לטווח ארוך

יש הסוברים שנוכחות האל בתקופת השואה הייתה מוחשית במיוחד, אחרים שואלים שאלות אמוניות קשות אודות היעדרותו באותה תקופה חשוכה בקורות עמנו. המחשבה המצמררת שחלפה בי במסגרת העיון בשאלת ההשגחה האישית בתקופת השואה היא שקרבת האל מסוכנת ככתוב: "כי לא יראני האדם וחי" 
(שמות לג, כ)

ראוי לבחון דברים אלה גם לאור הפסוקים הבאים

משלי ה21: כי נכח עיני ה' דרכי איש, וכל מעגלתיו מפלס

משלי טו3: בכל מקום עיני ה' , צפות רעים וטובים

משלי כב12: עיני ה' נצרו דעת, ויסלף דברי בגד

דברים יא12: ארץ אשר ה' אלהיך דרש אתה, תמיד עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה

זכריה ד10: כי מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרבבל שבעה אלה עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ

תהילים לד16: עיני ה' אל צדיקים, ואזניו אל שועתם

אין תגובות: