יום שישי, אפריל 25, 2008

כוחם של סמלים

המגן-דוד הוא דוגמה מצוינת לאיכויות המשתנות שיש לסמלים ככלל. כוחו של המסר שהם מקרינים מוענק להם פחות מכוח הרעיון המקורי שעל-פיו עוצבו ויותר בשל המשקע המשמעותי שנוצק בהם עקב השימוש שנעשה בהם באירועים היסטוריים. כזכור, בתחילת דרכו היה המגן-דוד חסר קונוטציות דתיות, מדיניות או חברתיות כלשהן. כוח רב-משמעות דבק בו דווקא עקב השימוש הנורא שעשו בו הנאצים במלים אחרות, המגן דוד שהחל דרכו כסמל חסר משמעות דתית הפך בהמשך למייצג של העם היהודי כולו.

מתוך: מקורותיו של דגל ישראל מאת אלכס מישורי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/62155.html

אין תגובות: