יום שלישי, יולי 22, 2008

אני נשבע שלא אעזוב את הארץ


מדליה סופר-פטריוטית ועליה מגן דוד עם מפת ארץ ישראל ועם המלים אני נשבע שלא אעזוב את הארץ.

בעז קרצ'מר מקיבוץ צאלים, מוזיאון "מורשת צאן ברזל" שלח לי תמונה זו וכל הזכויות עליה שייכות לו. במוזיאון מוצגות עבודות מתכת מתחילת המאה שעברה ועד ימינו שהראשונות שבהן מבית המלאכה הירושלמי של שמואל קרצ'מר, סבו של בעז, שהיה היצרן העיקרי של מדליות מטבעות וסמלים במדינת ישראל.

המלים טובה הארץ מאד מאד לקוחות מדברי יהושע וכלב בפרשת המרגלים שבספר "במדבר". למרות שהמדליה ענתיקה המלים "אני נשבע שלא אעזוב את הארץ" אקטואליות מאד, ולאור הנטישה של החילוניים את ירושלים הייתי שמח לרכוש מדליה דומה עם התחייבות שלא לעזוב את ירושלים.

אין תגובות: