יום ראשון, יולי 11, 2010

כל אחד מאתנו הוא המדינה


המדינה זה אתה
יצירה של יצחק יורש
(c)
2010
שמתפרסמת כאן באדיבותו וברשותו

דמותו של המתבונן משתקפת במראה - שהיא דגל - כך שהצופה הוא גם הנצפה, ובה בעת הוא גם מחליף את סמל המגן דוד שבדגל, וממלא את מקומו במשמעות של אחריות אישית לגורל המדינה.

זהו גם פירוש אידאליסטי למשפט הציני שמיוחס ללואי הארבע עשרה

L'etat c'est moi

(המדינה זה אני)

יורש שלח אלי את ההסבר הבא:

בוצע לראשונה ב 1988 דהיינו לפני יותר מעשרים שנה, לקראת התערוכה [שלי] במוזיאון ישראל,

נרשם מדגם, שהוא מעין פטנט, והופיע ברשומות. הרעיון נכלל בספר שלי ["דגל ישראל- וריאציות על הנושא"] בעמוד 64.

ב 1988 הודפסו בדפוס משי, על גבי מראות מפרספקס, חמש גרסאות בחמישה פורמטים ובמידות שונות:

עם הטקסט: "המדינה זה אתה" ב 21 שפות:

מראה גדולה שהוצגה במוזיאון בגודל 100/150 ס“מ.

מראה בינונית שהוצגה בתערוכות שונות ומוצגת גם בראשון בגודל 48/65 ס“מ

מראה קטנה בגודל 22/30 ס“מ

גלוית דואר על מראה (בגודל 61/01 ס“מ) שנמכרה במשך שנים רבות בחנויות המוזיאון.

סיכה בגודל כ 3/4 ס“מ שנענדה על דש הבגד - שי לאורחים עם הכניסה בערב הפתיחה במוזיאון.

(בסיכה זו הייתה הכתובת בארבע שפות בלבד)

טקסט של המדינה זה אתה
יצירה של יצחק יורש
(c)
2010
שמתפרסמת כאן באדיבותו וברשותו

אין תגובות: