יום רביעי, מרץ 21, 2012

אש ומים בלטינית


התמונה משער הספר  "מצפן החכמים" מאת קטמיה ורה (פסבדונים) שפורסם בברלין בשנת 1779.
Der Compass der Weisen  by Ketmia Vere
למעלה בפינות באותיות לטיניות המלים אש ומים. בלטינית גם מופיעה במרכז למעלה המילה עליון ובמרכז למטה המילה תחתון. על העמודים האותיות הראשונות של יכין ובועז, עמודי מקדש שלמה המייצגים את היסודות שעליהם נשען העולם. בתחתית כל עמוד משולש. על העמוד השמאלי, יכין, משולש שקדקודו פונה כלפיי מעלה, מצביע על השמים, מייצג את האש, את השמש, את היסוד הגברי, הפעיל. על  בועז, העמוד הימני, משולש שקדקודו פונה כלפיי מטה, מצביע על יסוד האדמה, מייצג את ניגודיהם של הגורמים שפורטו לעיל- את המים, את הירח ואת היסוד הנשי, הסביל. מן השמש נובעת המילה (בלטינית) אב, ומן הירח המילה אם, שיוצרים את שני המשולשים שקדקודיהם פונים לכיוונים הפוכים, ואלה מייצגים את אחדות הניגודים, שמומחשת בציור זה כמעוין, ובאיורים אחרים כמגן דוד.  מגן דוד ממסגר גם את סימני היסודות הכימיים שכל אחד מהם משויך לכוכב לכת. 

אין תגובות: