יום שישי, אפריל 20, 2007

תגיות לזיהוי קבוצות אסירים בדכאו

תגיות לזיהוי קבוצות אסירים בדכאו
קיר באנדרטת הזכרון במחנה הריכוז דכאו שנושא את התגיות השונות שנשאו בני קבוצות אסירים שונות בדכאו, כגון יהודים, קומוניסטים, צוענים
ראו גם
http://scrapbookpages.com/dachauscrapbook/badge.html
http://scrapbookpages.com/dachauscrapbook/MemorialSite/International02.html
http://www.flickr.com/photos/maven/63113618/in/pool-65024247@N00/

אין תגובות: