יום חמישי, אפריל 19, 2007

מזמור לדוד

מזמור לדוד

התמונה היא באדיבות רלי וסר - אמנות ישראלית
רחוב הרימונים 5, צפת
054-5950895
Noam_art@netvision.net.il

רלי מרבה לעסוק במגן דוד המיוחס לדוד המלך ומכאן גם החיבור שעשתה בין מגן דוד לבין ספר תהילים
תהילים הוא הספר הראשון הפותח את חלק הכתובים בתנ"ך. בניגוד לרוב ספרי התנ"ך, ספר תהילים כשמו כן הוא, כולו מלא בתהילות לאלוהים, שירה והבעת רגשות. שם הספר תהילים כפי שהוא שגור אצלנו הוא צורת רבים של המילה תהילה, שמשמעותה דבר שבח... במסכת פסחים, קבעו חז"ל: "כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהילים כלן דוד אמרן"

לעומת זאת, בברייתא במסכת בבא בתרא נאמר: דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים: על ידי אדם הראשון, על ידי מלכיצדק, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי הימן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח

על קיומם של פרקי תהילים העוסקים בנושאים מאוחרים מתקופת דוד המלך כתב רבי אברהם בן עזרא בהקדמתו לספר תהילים: "ומחלוקת גדולה יש בינות המפרשים, יש אומרים כי כל הספר לדוד והיה נביא, ... ויש אחרים אומרים כי אין בספר הזה נבואה לעתיד, ובעבור זה כתבוהו הקדמונים עם איוב ומגילות... ואמרו כי 'על נהרות בבל' - חיברו אחד מן המשוררים בבבל... ואמרו כי גם אסף ... אינו אסף המנצח שהיה בימי דוד."

מזמור ע"ב מסתיים במילים "כלו תפילות דוד בן ישי" אולם רבים מהמזמורים הבאים נושאים את שמו של דוד.

בסך הכול שבעים ושלושה מזמורים משוייכים בפתיחתם לדוד, שנים עשר מזמורים לאסף, אחד עשר לבני קרח, שני מזמורים לשלמה, מזמור אחד לאיתן האזרחי (שלפי המסורת הוא אברהם) מזמור אחד למשה, ובשלושה מזמורים נזכר ידותון. חמישים מזמורים אינם נושאים כל שם של מחבר

מקור: ויקיפדיה ערך תהילים
אחותי, שהיא אשה דתיה, ישבה אתמול במרפסת דירתה וקראה תהילים ופתאם בא לה "וורט" שמכיוון שדוד חיבר את ספר תהילים, ומכיוון שקריאת פרקי תהילים היא סגולה להגנה, מי שמגן עם ישראל הוא דוד המלך ולכן נקרא שמו של הכוכב בעל שש הקצוות מגן דוד

אין תגובות: