יום שלישי, אפריל 24, 2007

המלך דוד והעכביש


ג'ני גוטשלק היא המעצבת הגראפית החביבה עלי ועבודותיה משדרות יותר משמעויות ממה שהיא עצמה התכוונה לשדר. למשל, היא ככל הנראה לא הכירה את האגדה על המלך דוד והעכביש

סיפור זה מובא במדרשי אלף בית דבן סירא, שם מסופר הסיפור על דוד
המלך בבורחו מפני שאול: וכשנחבא דוד במערה מפני שאול המלך, שלח הקדוש
ברוך הוא עכביש וארג על פי המערה וסגר אותה. בא שאול וראה פי המערה ארוג
אמר: ודאי לא נכנס אדם לכאן, שאם נכנס היה קורע את האריג לקרעים

משמעות נוספת: איור זה מאפשר לחשוב שצורת המגן דוד באה לדוד מצורת הרשת של העכביש הזה

משמעות נוספת: מגן דוד הוא סמל של הגנה, הוא מגן ישראל בכלל ועל מי שמתפלל פרקי תהילים שדוד חיבר בפרט; העכביש מגן על דוד; הקב"ה מגן על כל היצורים, כולל העכביש וכולל אותנו

אין תגובות: