יום שני, אפריל 16, 2007

רכב להסעת תיירים


מגן דוד מעל לסמל משרד התירות הישראלי ברכב להסעת תיירים
סמל משרד התיירות מבוסס על הפסוק מספר במדבר יג,כג
ויבואו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים ויישאוהו במוט בשנים
והעיצוב שלו מבוסס על משולשים ועיגולים באופן שהתוספת של המגן דוד משתלבת באופן מוצלח מאד ומי שאינו יודע שזו תוספת עלול בהחלט לחשוב שכך היה העיצוב המקורי

אין תגובות: