יום ראשון, אפריל 22, 2007

דיק בן דור, היום הששי לבריאה

דיק בן דור, היום הששי לבריאה
התמונה היא באדיבות הצייר דיק בן דור והיא אחת מני שבע תמונות שמתארות את שבעת ימי הבריאה
ויאמר אלהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ למינה; ויהי-כן: ויעש אלהים את-חית הארץ למינה, ואת-הבהמה למינה, ואת כל-רמש האדמה למינהו; וירא אלהים כי-טוב: ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל-הארץ, ובכל-הרמש הרמש על-הארץ: ויברא אלהים את-האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו; זכר ונקבה ברא אתם: ויברך אתם אלהים, ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את-הארץ וכבשה; ורדו בדגת הים ובעוף השמים, ובכל-חיה הרמשת על-הארץ: ויאמר אלהים, הנה נתתי לכם את-כל-עשב זרע זרע, אשר על-פני כל-הארץ, ואת-כל-העץ אשר-בו פרי-עץ זרע זרע; לכם יהיה לאכלה: ולכל-חית הארץ ולכל-עוף השמים ולכל רומש על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק עשב לאכלה; ויהי-כן: וירא אלהים את-כל-אשר עשה, והנה-טוב מאד; ויהי-ערב ויהי-בקר יום הששי


Email Dick Ben Dor: dbendor1@bezeqint.net

אין תגובות: