יום חמישי, יוני 14, 2007

כרמל

מגן דוד ובתוכו צלב יווני ד"ר זאב גולדמן, מייסד מוזיאון עכו, הראה לי תמונה זו של מחיצה מכנסייה שנתגלתה בחורבת כרמל ליד חברון שעליה למעלה משמאל מגן דוד ובתוכו צלב יווני. התמונה היא מתוך
Abel& Barrois, Revue Biblique (RB) 1929 p. 584
יהושע שוורץ כתב בקתדרה, יד בן צבי, יוני 1991, חוברת ששים
שהוא מסתייג מהצעתו של אברהם נגב שחפר בסוסיה לזהות את כרמל עם היישוב סוסיה. נגב טען שהיתה כרמל יהודית והיתה גם כרמל נוצרית אבל יהושע שוורץ סבור שהיתה רק כרמל אחת שמוזכרת בספרו של אוזביוס, אונומסטיקון, שנכתב במאה הרביעית. בכרמל נתגלו שלש כנסיות ביזנטיות מהמאות החמישית -ששית לספירה
בשמואל א כה ב מסופר על נבל הכרמלי שהיה תושב כרמל

אין תגובות: