יום שלישי, יוני 12, 2007

בני קטורה והברהמינים

צור שיזף כתב במאמר מיום
20.12.01
תחת הכותרת בהודו הייאוש יותר נוח 
מגן דוד, כמו צלב קרס, הוא סמל הינדי קדום, ושניהם מעטרים לוחות אסטרונומיה הודיים. קשה לדעת מתי היגר המגן דוד אל מקומותינו. האם נדד על דרכי המסחר הגדולות עם היהודים שחזרו עם האימפריה הפרסית מבבל? אולי עם חייליו החוזרים של אלכסנדר מוקדון? עם היהודים הבוכרים שסחרו עם ערי התבלינים של הודו
?

חבל רק שצור שיזף לא צרף מראי מקום ללוחות האסטרונומיים, כי אני מחפש אחריהם ללא הצלחה מזה זמן רב
גם הטענה שהמגן דוד הגיע אלינו מהודו שנויה במחלוקת ויש הטוענים שהמגן דוד הגיע להודו באמצעותנו,למשל
הלל רויטר פרסם בצרפתית מאמר רחב היקף בבטאון קונטרס מאפריל שנת אלפיים תחת הכותרת
מגן דוד סמל יהודי
?
בעמוד ארבעים ושש, הוא משער שיתכן שהמגן דוד ניתן כאחת המתנות שנתן אברהם אבינו לבני הפילגשים קטורה והגר 
באתר של אירגון הידברות מצאתי מאמר שכותרתו על כתות ועבודת אלילים במזרח בזמננו ושם טוען המחבר
אמנם החוקרים והמאמינים מתארכים את הכתבים הקדומים ביותר עד אלף וחמש מאות שנה לפני הספירה המקובלת. בחומש מבואר שאברהם אבינו שיגר את בני הפילגשים עם דורונות מזרחה ומסביר רש"י שהמתנות היו שמות טומאה, אלו המאנטרות, היינו שיש בהם מעט כוח אלא שהוא נובע ממקור טומאה. בפירוש דון יצחק אברבנאל על התורה מציין שלכן קרויים הברהמינים בשם זה, קרי אברהמינים על שם אברהם אבינו. כיוון שאברהם אבינו חי כאלף שבע מאות או אלף שמונה מאות שנה לפני הספירה נראה מתאים שהידע נדד לאיטו להודו ושרידיו המשובשים הועלו על כתב כמאתיים שלוש מאות שנה אחרי ימיו

אין תגובות: