יום שבת, יוני 23, 2007

פורום הקראים

בפורום הקראים מצאתי ציטוט של משתתף בשם נחמיה מתוך ספר אשכל הכפר שבו נזכר לראשונה סמל המגן דוד
ומלאכים שבעה לפני המזוזה נכתבים מיכאל וגבריאל אכתריאל יה ה' צבאות עזריאל צדקיאל יחון יה שרפיאל ה' ישמרך וסימן זה (הנקרא מגן דוד) כתוב בכל מלאך ובסוף המזוזה ענאל שרפיאל צוריאל סנדלפון מיטטרון ה' הקטון ובכל מלאך ומלאך זה הסימן לו כשתקנו רועיך… מזוזות בתים ומזוזות שערים יחפרו בם מחוץ לבתי[ם]… וישימוה בחפירות ההם ויחזקוה במסמרי[ם] לא ימוטו לעולמי[ם] להיות לשמירה לנפשות הבתים ההם מן השטן שלא ישטין לנפשים. והמתקן מברך ואומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה בשערי[ם]. ובאלה לא צוה ה' ולא דבר אלהינו עושך
דף
יהודה הדסי, אשכול הכפר
92
ב טור א, אלפא-ביתא רמ"ב 

levi-jak
הגיב
נחמיה, כיום לדעתי , מגן דוד הנו סמל אזרחי ואינו סמל דתי. מסמל את הציונות, לכן איננו פולחן ויש להתירו
neria10

מנהל הפורום סיכם
האם יש בספרי חכמינו ע"ה התבטאויות כלשהן לגבי המגן דוד
?
אם יש מה הן
?
גם בספרי חכמינו הראשונים וגם בספרי חכמינו האחרונים
מה המשמעות שמייחסים למגן דוד מעבר לקישוט
?
האם יש משמעות כזאת
?
ממתי אנחנו משתמשים במגן דוד
?
אני אודה לכל מי שיודע אפילו משהו חלקי ויואיל בטובו להסביר לי את הנושא

אין תגובות: