יום חמישי, אוגוסט 30, 2007

סמלי אגודת ישראל


סמל הסתדרות אגודת ישראל משנת 1977
לוחות הברית ומפת ארץ ישראל שבמרכזה המילה ירושלים
צילם: זקו (C)
-


יוסף פונד כתב מחקר שכותרתו: סימבוליות ציונית בסמלי אגודת ישראל, ופרסם אותו בבטאון בשם הציונות, בשנת
2001
להלן קטעים
מקובל להגדיר סמל כמיתוס שבודד ונראה לעין; סימבוליות מתקיימת כאשר מלה או אובייקט, לעתים חסרי משמעות כשלעצמם, מייצגים דבר מה אחר או שורה שלמה של הקשרים רגשיים ומובן רחב יותר ולכן גורמים למחוייבות מהירה כתוצאה מהקשרים רגשיים אלה, כך למשל מפת ארץ ישראל או מגן דוד מקבלים משמעות אידיאולוגית ברורה כתוצאה מזיהויים עם התנועה הציונית
...
בראשית שנות השלושים
...
החלה אגודת ישראל להפעיל מגבית למען התיישבות אגודאית בארץ ישראל במסגרת קרן הישוב
...
על חוברות התעמולה והמודעות שקראו לתרום לקרן הישוב הודפס סמל הקרן
...
הסמל כלל דקלים בתים עם כיפות ושמש זורחת אלמנטים מזרחיים ארץ ישראליים וכן שני לוחות הברית על רקע מגן דוד
...
היתה זו הפעם הראשונה שמגן דוד הופיע כסמל אגודאי
...
לקראת הקמת מדינת ישראל השתלבה אגודת ישראל בדרישה להקים מדינה והיתה שותפה להקמתה. בנובמבר
1948
ערב הבחירות לאסיפה המכוננת שהתקיימו בינואר
1949
הוקם גוש פוליטי משותף לאגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ותנועת הציונות הדתית
המזרחי והפועל המזרחי
בשם החזית הדתית המאוחדת. החזית הדתית הציגה מצע משותף ובו מטרות ציוניות מובהקות וסמל משותף שביקש לבטא שלושה אלמנטים
התורה ארץ ישראל ועם ישראל. בסמל הוצגה מפת הארץ תחומה בשני לוחות הברית ומתחתיהם מגן דוד גדול שולח קרניים לכל חלקי הסמל

אין תגובות: