יום רביעי, אוגוסט 15, 2007

מגן דוד לפי הקבלה

עידו הרטוגזון כתב מאמר פשוט רהוט ומקסים על בעלי חיים כמורים רוחניים באתר מרחב יהדות ודתות אחרות בעריכת רבי אוהד אזרחי. להלן קטעים שעוסקים במגן דוד
כתר - עץ החיים הביולוגי-קבלי מתחיל עוד לפני שמתחילים בכלל החיים... "אין" זה הוא החומר הבראשיתי של היקום
...
חכמה – האטום... אבן הבניין של ההוויה. האטום ברובו המכריע ריק, ובכל זאת מורכב ממנו כל החומר המוצק...הנקודה של החכמה מתוארת בקבלה כפקעת הקווים שממנה יצאו כל המימדים
בינה - מולקולה
במולקולה נוצרים לראשונה יחסי גומלין בין היסודות השונים ונוצרים מבנים מורכבים, המכילים צורות רב-מימדיות. 
שלוש הספירות העליונות בהן הבטנו מהוות את המבנה של מה שהוא מעבר לחיים ומחוץ לעולם החי. מכאן והלאה מתחילים החיים האורגניים ללבוש צורה...נעסוק כאן בגרסה התמציתית של עץ החיים
גרסת מגן הדוד
חסד - עולם המים
החסד הוא שפע וחיות אלוהית, המתפרצים באופן חסר גבול
...
דין - עולם הזוחלים
הדין הוא כוח הקימוץ והפירוד האלוהי. הוא זה שמציב גבולות בין אני לבין אתה. הוא זה שבריכוזו הופך לחרב של זעם מחריב ומכלה. הדג שעלה מן האוקיאנוס האינסופי ונתקל בסופיות היבשה הופך לזוחל. כאן מתפתח על גבי השלדה גזע המוח הזוחלי
... 
דחף של הטריטוריה 
...
התכונה המרכזית השניה של הזוחלים היא חיי השגרה
התפארת – עולם היונקים
...
אנחנו מוצאים כעת בעולם היונקים את השילוב המופלא, שיאזן בין החוש החברתי לבין האינדיבידואליזם
...
הוא כוח האהבה
שני השילושים שבהם עסקנו כאן, השילוש כתר-חכמה-בינה והשילוש חסד-דין-תפארת, יוצרים שני משולשים. הראשון מתחיל בתוהו ובוהו מכיל הסתירות וההפכים של הכתר, ונפרד לשני עולמות מנוגדים: עולם האחדות של הנקודה האחת של החכמה, ולעומתה עולם הריבוי המולקולרי של הבינה
המשולש השני שב ומחבר בין האחדות מחוסרת הפנים של המון הדגים לבין האינדיבידואליזם הבודד של הזוחל. הוא עושה זאת בדמות היונק, שמפתח את הלהקות הקטנות והמאוחדות, הקשרים האישיים, ומוסדות כמו אימהות ומשפחה
כאשר אנו מביטים בשני משולשים אלו, ומחברים ביניהם, אנחנו מקבלים מגן דוד המסמל את כללות כוחות ההוויה והחיים של עץ החיים

אין תגובות: