יום רביעי, אוגוסט 15, 2007

סבינה סעד, ששת המיליונים

ששה טלאים צהובים תמונת ששה טלאים צהובים במקום האפסים במספר ששה מיליון שמייצג את היהודים שעלו השמיימה בעשן משרפות הנאצים היא באדיבות סבינה סעד וכל הזכויות עליה שייכות לה
סבינה סעד
רמות מאיר
08941023

אין תגובות: