יום ראשון, אוגוסט 05, 2007

דמויות בולטות בהסטוריה של המגן דוד

סיכום של כתבות שכתבתי באתר זה אודות דמויות בולטות בהסטוריה של המגן דוד


מבוא

בהסטוריה של המגן דוד בולטת במיוחד הציפייה המשיחית הקושרת אותו לחזון אחרית הימים של הנביאים. בתקופות שונות נדמה היה ליהודים כאילו החזון עומד להתגשם – או אז נפוצו סיפורים על הופעת הסמל בהקשר לדמות מסוימת
נראה שזה יותר מסתם צרוף מקרים שאנשים רבים ששמם הפרטי דוד מתחברים להסטוריה של סמל הכוכב בן שש הקצוות. למשל 
דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל
דוד מילו מטרנט, איטליה, שעל מצבת אשתו מן המאה השביעית חרוט מגן דוד 
משיח השקר דוד אל רואי בן המאה השתים עשרה
דוד גנץ מפרג, בן המאה השש עשרה, שהוציא ספר בשם מגן דוד ואשר על מצבתו חקוק מגן דוד
משיח השקר דוד הראובני, בן המאה השש עשרה 
דוד כורש, ראש הכת הנוצרית שחבריה נלחמו עם האפ.בי.אי בוויקו טקסס ב
1993 
דוד וולפסון, שטען שהמציא את הדגל של התנועה הציונית
זהו אפילו שמו הפרטי של אספן של שטרות כסף שעליהם מופיע מגן דוד, שאת תמונות הפריטים שאסף פרסמתי באתר באינטרנט שלי 


בלעם

בלעם בן בעור היה נביא למרות שהיה נוכרי. בלק בן צפור מלך מואב ביקש ממנו לקלל את עם ישראל שנדד במדבר ואיים להלחם עם עמו. בלעם ניסה למלא את בקשת מלכו אך הקב"ה דבר מפיו וברך את עם ישראל. בין היתר אמר בלעם את הפסוק דרך כוכב מיעקב אותו פירשו רש"י, אבן עזרא ואחרים כנבואה על מלכות בית דוד. נבואה זו התממשה כאשר דוד עלה למלוכה והקים את שושלתו, אך היא גם ממתינה להתממשות באחרית הימים. נבואה זו שימשה בסיס לזיהוי דמויות היסטוריות שונות כמשיח. לחלקן של דמויות אלה הוצמד סמל של מגן בצורת מגן דוד. למשל, דוד המלך, בר כוכבא, יהודה המכבי, דוד אל רואי, הרצל. ולא רק יהודים קישרו עצמם לכוכב של בית דוד אלא גם ישו העיד על עצמו שהיה מבית דוד וכינה עצמו בברית החדשה בשם כוכב השחר. כידוע בלועזית נקרא מגן דוד בשם כוכב דוד ולהערכתי מקור הביטוי בנבואה זו של בלעם ובמפרשיה
איילת השחר הראובני טענה במאמרה על מקורו של המגן דוד שבתקופת דוד היה המגן הקרוי על שמו עשוי מחודים שאותם היה החייל נועץ בקרקע באמצעות דריכה ברגלו בבחינת התגשמות נבואת בלעם 

דרך כוכב מיעקב

דוד המלך

דוד המלך נחשב במסורת היהודית למחבר ספר תהילים וכאשר הוא מכנה שם את אלוהים בשם מגן נוצר החיבור של המגן לדוד
המסורת היהודית איננה תמימת דעים באשר למקורו של המגן דוד. הגרסה המקובלת היא אכן שלדוד המלך היה מגן ועליו צורת מגן דוד אבל ישנם רבנים הטוענים שעל המגן היתה צורת מנורה
חוקר הסמלים היהודיים המהולל ארווין גודינף העריך שהסמל נקרא בשם מגן דוד ומופיע על קמעות בגלל שעל פי המסופר בתנ"ך דוד היה זה שגרש את הרוח הרעה שביעתה את שאול המלך. 
דוד בבואו להלחם בגוליית דחה את השריון שהציע לו שאול המלך, ואמר לגוליית
אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנֹכי בא אליך בשם ה' צבאות
שמואל א פרק י"ז
במלים אחרות, דוד לא היה זקוק למגן פיזי ונשען על כוח הרוח שהיא בעצם המגן של דוד
אורי אופיר מביא במחקרו דעה שהמלך דוד אימץ את המגן דוד כסמלו בגלל צורתו המיוחדת המתאימה לשמו. בעברית עתיקה, בכתב דעץ, האות דל"ת נכתבה בצורת משולש ובשם דוד שני משולשים, שתי אותיות דל"ת
ירושלים נקראת ציון. ציון נבנתה על ידי דוד ונקראת עיר דוד. המגן דוד הוא הסמל הציוני המובהק ביותר. דוד המלך, שלו מייחסת המסורת היהודית את סמל הכוכב בן שש הקצוות, חי ופעל בירושלים. כך שהקשרים בין המושגים ירושלים, ציון, ציונות, עיר דוד, מגן דוד הדוקים מאד
הרב יונה דברת במאמרו מגן דוד- סמל להבטחה ושילוב דורות בחוברת המעין מד, ד, תשס"ד 
מביע דעתו שהמגן דוד מורכב ממשולש אחד שמסמל את שלושת האבות ומשולש שני שמסמל את דוד המלך. ברוח זו גם האושפיזין הבאים לסוכה שנהוג למקמם על מגן דוד שבמשושה שבמרכזו ניצב דוד וסביבו האושפיזין האחרים
הרב זמיר כהן פרסם בגיליון מספר אחד של עתון הדברות שיצא לאור בניסן תשס"ז
פרק בשם צפונותיו של המגן-דוד מתוך ספר הצופן שאמור לצאת לאור בימים הקרובים 
וכתב על כך הרב חיד"א בספרו מדבר קדמות: דוד המלך עליו השלום , הראהו הקדוש ברוך הוא ברוח הקודש מזמור זה כשהוא כתוב על טס של זהב מופז עשוי בצורת המנורה. וכן הראה אותו למשה רבינו
...
היה דוד המלך נושא מזמור זה כשהוא חקוק על מגנו בצורת המנורה על טס של זהב. וכשהיה יוצא למלחמה היה מכוון סודו, והיה נוצח, והאויבים נופלים לפניו


הרב בא גד כתב בספרו ששמע מרבי שמעון כץ מפתח תקווה, שדוד המלך היה הראשון שגילה את המגן דוד בגג המשכן


שלמה המלך

המגן דוד משותף לדוד המלך ולבנו שלמה המלך. הראשון רצה לבנות את המקדש והשני בנה אותו. שניהם חיו ומלכו בירושלים. בית המקדש ולאחר מכן הכותל המערבי שנותר ממנו, ירושלים, ציון, דוד המלך, שלמה המלך הפכו כולם לסמלים לאחדות העם היהודי ולשגשוגו בעבר כמו גם לתקווה לשגשוגו באחרית הימים

המגן דוד נקרא במשך מאות שנים בשם חותם שלמה. הביטוי חותם שלמה, אינו מופיע בתנ"ך, אך יתכן שמקורו בפסוק משיר השירים, שמיוחס לשלמה המלך

שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה


המקור הקדום ביותר לביטוי חותם שלמה נמצא בתלמוד בבלי גיטין ס"ח שם מובאת אגדה שלשלמה
המלך היתה טבעת חותם שבאמצעותה שלט בממלכת השדים

נתן שלמה ביד בניהו בן יהוידע שלשלת וטבעת שחקוק עליה שם המפורש וגזי צמר ונאדות יין ושלחו לאותו הר, לכבוש את אשמדאי ולהביאו לפניו... יום אחד התפאר שלמה על אשמדאי ואמר לו: אמור לי במה כוחכם גדול משל בני אדם? הרי שאת כבוש בידי בשר ודם ואין בכוחך לשחרר עצמך. אמר לו אשמדאי: אדרבא, טול השלשלת מעלי ותן לי טבעת הפלאים שלך ואראך במה כוחי גדול. התיר שלמה ממנו את השלשלת ונתן לו הטבעת. מיד התמתח אשמדאי ועמד לפני שלמה במלא קומה זקופה, כנפו אחת בארץ וכנפו השניה מגיעה עד לרקיע. דחף בשלמה, קלעו וזרקו ארבע מאות פרסה רחוק מירושלים, ועלה וישב במקומו על כסא המלוכה
השימוש בחותם שלמה כחותם אישי שמעיד על שם בעליו 
היה נפוץ במאות ה 14 וה 15
האיור הוא מתוך "סיגנום סלומוניס" ספרו של לייטה דה וסקונסלוס (1918)


מלכת שבא

בקברה נגסט, "תהילת המלכים", ספר תיאולוגי-היסטורי אתיופי נכתב כי המפגש בין שלמה המלך לבין מלכת שבא הוביל גם להולדתו של מנליק הראשון שהיה הראשון בשושלת של מאתיים עשרים וחמישה מלכים עד נפילתו של הקיסר היילה סלאסי בשנת
1974 
המגן דוד אומץ בנצרות האתיופית לרוב בשילוב עם צלב ולעתים אף סהר מוסלמי, בכנסיות, מנזרים ובאומנות אתיופית
על פי המחקר המודרני הגיע המונותיאיזם בצורתו הנוצרית לאתיופיה במאה הרביעית לספירה
זרטוסטרה
לדעת פרופסור מיכאל קוסטה מקורו של המגן דוד בדת הפרסית של זרתוסטרה שלפיה המשולש שחודו פונה כלפי מעלה מסמל את האל הטוב אהורה מאזדה ואילו המשולש שחודו כלפי מטה מסמל את האל הרע אהרימן. בהקסגרמה מוצב משולש אחד על גבי השני ולכן היא מסמלת את ניצחון הטוב על הרע. הערה של ד"ר אשר אדר:


דוד המלך וזרטוסטרה: אינם בני אותה תקופה : ישנם ניחושים רבים לגבי תקופתו של זרתוסטרה (בין 1500 שנה עד 500  מאות שנה לפני הספירה!) המקובלת והסבירה ביותר היא ההנחה שזרתוסטרה חי ופעל במאה השביעית לפני הספירה. לפי כתובים פרסיים (לרבות בבהיסטון), דוד (בשם וישטספה) של כורש היה תלמיד של זרתוסטרה. בנוסף, לפי דעתי, זרטוסטרה הושפע מאד על-ידי בני ישראל שהוגלו על-ידי האשורים דווקה ל"מדי". אך היו השפעות כבר יותר מוקדם: חוכמתו של מלך שלמה הייתה ידועה ומפורסמת בכל הארצות דאז (לא רק ל"מלכת שבא"!), סביר גם שבפרס.

תורתו של זרתוסטרה, הייתה מונותאיסטית גרידא (לפי ה"גאתה" - השירים שלו, ואף של ה"אווסטה") אך הדואליסם של שני "אלים" (של אור ושל חושך) התחיל עם הזנד-אווסטה [[או חזרה לתקופה שלפני זרתוסטרה]].


פיתגורס

ציורים של הקסגרמות מימי הביניים מתייחסים לדמותו של המתמטיקאי והמיסטיקן היווני בן המאה הששית לפנה"ס, פיתגורס מסאמוס. אין הוכחות לשימוש של פיתגורס עצמו בהקסגרמה אך ניתן לשער שהכירה בגלל
פיתגורס ייחס משמעויות מיסטיות למספרים השלמים, והמספר שש זכה אצלו לתשומת לב מיוחדת משום שהוא "מספר מושלם". המספר שש עומד ביסוד הצורה של המגן דוד, כמו למשל כאשר הוא מסמל את ששת ימי הבריאה ושבת, או את ששת כנפי המלאכים

ידוע שהפנטגרמה שימשה בכת הפיתגוראית כסמל לבריאות. הפנטגרמה קרובה מאד מבחינה חזותית להקסגרמה. אם הכירו את הצורה האחת כנראה שהכירו גם את השניה

ניתן לצייר הקסגרמה גם בתוך הטטרקטיס הקדוש שהוא המחשה חזותית של המספר עשר בארבעה טורים של נקודות 


יהודה המכבי

יהודה המכבי חי במאה השניה לפנה"ס. הוא נלחם ביוונים וניצחם, שיקם את בית המקדש החרב והקים שושלת מלוכה – בית החשמונאים. רבים ראו בו משיח ולפיכך לא מפליא הוא שיש המייחסים את מקור המגן דוד אליו
ד"ר משה גסטר, חוקר דגול, רב הקהילה הספרדית בלונדון, ציוני, וידיד של תיאודור הרצל כתב מאמר שבו טען כי 
קישורו של סמל זה לשמו של דוד נובע בלי ספק ממקור הרעיון המשיחי
...
כידוע היה הכתוב דרך כוכב מיעקב במדבר- כ"ד: יז מתפרש כבר בימי החשמונאים על המשיח המקווה

בסמל של קבוצת הספורט מכבי יש מגן דוד שמורכב מהאותיות שמרכיבות שם זה

הקונסול האמריקני הראשון בירושלים, וורדר קרסון, הזדהה עם היהודים בארץ ישראל של אמצע המאה התשע עשרה עד כדי כך שהתגייר ושינה שמו למיכאל בועז ישראל – ראשי תבות מכב"י ופרסם ספר באנגלית בשם מפתח דוד שעל כריכתו התנוסס מגן דוד


בר כוכבא

הרב שרגא סימונס מישיבת "אש התורה" מספר שבמרד בר כוכבא בשנת מאה שלושים ושתים לספירה
השתמשו בהמצאה חדשה של מגן שהתבססה על צורתו החזקה של המגן דוד
מקור

ידוע שרבי עקיבא התייחס בחיוב לבן כוזיבא, וזיהה אותו כמשיח על סמך נבואת בלעם דרך כוכב מיעקב. השם כוכבא פירושו בארמית הכוכב. כך שגם בדמותו לש בר כוכבא פועלת הנוסחא: משיח = דוד = מגן דוד= כוכב 


ישו

אצל הנוצרים נקשר כוכב דוד לכוכב בית לחם שמוזכר בברית החדשה ככוכב שניווט את שלושת חכמי המזרח לבית מרי, כאשר הלכו לבשר לה על לידתו הממשמשת ובאה של ישו, בנה. 
ישו כינה עצמו בברית החדשה בכינוי 
כוכב נגה השחר
ואמר שם, באותו פסוק, שהוא מבית דוד
אֲנִי יֵשׁוּעַ שָׁלַחְתִּי אֶת מַלְאָכִי לְהָעִיד לָכֶם אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה
בַּקְּהִלּוֹת. אָנֹכִי שֹׁרֶשׁ דָּוִד וְצֶאֱצָאוֹ, כּוֹכַב נֹגַהּ הַשַּׁחַר

ספר ההתגלות, כ"ב, טז
כך שבעצם ישו חיבר בדמותו את הכוכב עם בית דוד וראה עצמו כמגשים של נבואת בלעם 
דרך כוכב מיעקב, שגם לדעת המפרשים היהודיים מכוונת לעליית בית דוד
ישו וכוכבו מופיעים גם בַבְּשׂוֹרָה עַל־פִּי מַתַּי פֶּרֶק ב פסוקים ב- טז 
בְּעֵת שֶׁנּוֹלַד יֵשׁוּעַ בְּבֵית לֶחֶם יְהוּדָה, בִּימֵי הוֹרְדוֹס הַמֶּלֶךְ, בָּאוּ לִירוּשָׁלַיִם חֲכָמִים מִן הַמִּזְרָח. שָׁאֲלוּ: הֵיכָן מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר נוֹלָד? כִּי רָאִינוּ אֶת כּוֹכָבוֹ בַּמִּזְרָח וּבָאנוּ לְהִשְׁתַּחֲווֹת לוֹ. כַּאֲשֶׁר שָׁמַע זֹאת הוֹרְדוֹס הַמֶּלֶךְ נִדְהַם הוּא וְכָל יְרוּשָׁלַיִם עִמּוֹ. הוּא כִּנֵּס אֶת כָּל רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְסוֹפְרֵי הָעָם וְשָׁאַל אוֹתָם אֵיפֹה יִוָּלֵד הַמָּשִׁיחַ. אָמְרוּ לוֹ: בְּבֵית לֶחֶם יְהוּדָה
...
אָז קָרָא הוֹרְדוֹס בַּחֲשַׁאי לְחַכְמֵי הַמִּזְרָח וּבֵרֵר אֶצְלָם מָתַי הוֹפִיעַ הַכּוֹכָב. אַחֲרֵי כֵן שָׁלַח אוֹתָם לְבֵית לֶחֶם בְּאָמְרוֹ: לְכוּ חִקְרוּ הֵיטֵב עַל־אוֹדוֹת הַיֶּלֶד וְכַאֲשֶׁר תִּמְצְאוּ אוֹתוֹ הוֹדִיעוּ לִי כְּדֵי שֶׁאָבוֹא וְאֶשְׁתַּחֲוֶה לוֹ גַּם אֲנִי. הֵם שָׁמְעוּ אֶת דִּבְרֵי הַמֶּלֶךְ וְהָלְכוּ, וְהִנֵּה הַכּוֹכָב שֶׁרָאוּ בַּמִּזְרָח הִתְקַדֵּם לִפְנֵיהֶם עַד אֲשֶׁר בָּא וְנֶעֱמַד מֵעַל לַמָּקוֹם שֶׁהָיָה שָׁם הַיֶּלֶד. כִּרְאוֹתָם אֶת הַכּוֹכָב שָׂמְחוּ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה עַד מְאֹד. הֵם נִכְנְסוּ לַבַּיִת וְרָאוּ אֶת הַיֶּלֶד עִם מִרְיָם אִמּוֹ. נָפְלוּ עַל פְּנֵיהֶם וְהִשְׁתַּחֲווּ לוֹ, וּפָתְחוּ אֶת צְרוֹרוֹתֵיהֶם וְהִגִּישׁוּ לוֹ מַתָּנוֹת: זָהָב וּלְבוֹנָה וָמוֹר. לְאַחַר שֶׁהֻזְהֲרוּ בַּחֲלוֹם שֶׁלֹּא לַחֲזֹר אֶל הוֹרְדוֹס יָצְאוּ לְאַרְצָם בְּדֶרֶךְ אַחֶרֶת
הֵם הָלְכוּ מִשָּׁם וּמַלְאַךְ יהוה נִרְאָה אֶל יוֹסֵף בַּחֲלוֹם וְאָמַר: קוּם, קַח אֶת הַיֶּלֶד וְאֶת אִמּוֹ וּבְרַח לְמִצְרַיִם וֶהֱיֵה שָׁם עַד אֲשֶׁר אֹמַר לְךָ, כִּי הוֹרְדוֹס יְחַפֵּשׂ אֶת הַיֶּלֶד כְּדֵי לְהַשְׁמִיד אוֹתוֹ. הוּא קָם וְלָקַח אֶת הַיֶּלֶד וְאֶת אִמּוֹ בַּלַּיְלָה וְיָצָא לְמִצְרַיִם....כַּאֲשֶׁר רָאָה הוֹרְדוֹס כִּי הֵתֵלּוּ בּוֹ הַחֲכָמִים רָגַז עַד מְאֹד וְשָׁלַח לַהֲרֹג אֶת כָּל הַיְלָדִים שֶׁבְּבֵית לֶחֶם וּבְכָל סְבִיבוֹתֶיהָ, מִבְּנֵי שְׁנָתַיִם וָמַטָּה, לְפִי הָעֵת אֲשֶׁר קָבַע מִפִּי הַחֲכָמִיםדוד מילו

מגן דוד מתנוסס על קבר אשתו של דוד מילו בטרנטו איטליה שהוא מן המאה השביעית לספירה. מגן דוד מקובל מאד כסמל על מצבות יהודיות בכלל ובפרט על מצבות של יהודים ששמם הפרטי דוד או מנחם, שהוא שמו של משיח בן דוד


דוד אל רואי

במאה השתים עשר היהודי הכוזרי דוד אל- רואי הקים צבא יהודי באזור עיראק במטרה לכבוש את ירושלים. על דגל הצבא היה מגן דוד. על פי תיאוריה זו דוד שבצרוף המלים מגן דוד היה דוד אל רואי ולא דוד המלך


טוביאס פואה

טוביאס פואה ובני משפחתו אחריו היו מראשוני המדפיסים העבריים והם השתמשו במגן דוד החל מאמצע המאה הארבע עשרה כלוגו שלהם


דוד הראובני

מספרים שדוד הראובני בן המאה השש עשרה הופיע בדגל מקושט במגן דוד ואחרים אף מספרים על המגן דוד שהיה בטליתות של קדושי האינקויזיציה ומסעי הצלב
http://www.moreshet.co.il/kahana/tavnit2.asp?x=254&kod_subject=1300&kod_subjectm=1323&pg=


סולימן המפואר

סולימן המפואר בנה את חומות ירושלים באמצע המאה השש עשרה וקבע בתוכן מספר חותמי שלמה אולי מכיוון שראה עצמו כמשיח שקשור לבית המלוכה של שלמה המלך. סולימן בערבית תרגומו שלמה
על הדגל של ברברוסה, שר הימייה של סולימן המפואר היו סמלי יהדות נצרות ואסלם. הדגל מוצג כיום במוזיאון הימייה בטופקפי, איסטנבול


שבתאי צבי

שלמה מוסיוף, גדול אספני היודאיקה טוען שבדגל של שבתאי צבי בן המאה השבע עשרה היתה מנורה. בגלל שהיהודים חששו ממשיח השקר הם קבעו את המגן דוד כסמל שיבדילם משבתאי צבי. אחרים סבורים ששבתאי צבי אימץ את המגן דוד וכך החלה הפצתו ההמונית


המלך צ'ארלס (קארל) הרביעי 

בשנת 1354 כאשר צ'ארלס, מלך בוהמיה, חגג את הגעתו לכס השלטון בבירתו, בפראג , הוא העניק לקהילה היהודית את זכות היתר לשאת דגל משלה, שהוא בצבע אדום. יש עדויות שבשנת
1527 
עדיין השתמשו יהודי פראג בדגל הזה


האר"י

בתקופת האר"י במאה השש עשרה ישבו בצפת גדולי המקובלים: משה קורדובירו, יצחק לוריא המכונה האר"י ותלמידו חיים ויטאל
האר"י כתב בספרו עץ החיים שהמזונות על צלחת הסדר צריכים להיות מסודרים לפי צורת המגן דוד. תקנה זו שלו נחשבת בהסטוריה של המגן דוד כאחת מהסיבות להפצתו הנרחבת בקרב היהודים במאות שלאחר מכן. גרשם שלום חלק על ההנחה שהמשולשים עליהם כתב האר"י היו בצורת מגן דוד
הרב מרדכי אליהו כתב במאמר על סדר הפסח
סדר הקערה לדעת רבינו האר"י ז"ל
חכמה בינה דעת - שלוש מצות
חסד וגבורה - זרוע וביצה
תפארת - מרור עלי חסה או הנדבא
נצח והוד - חרוסת וכרפס
יסוד - מרור קלח חסה
מלכות - זו הקערה


דוד גאנץ 1541-1613

דוד גאנץ היה מדען יהודי שכתב ספר אסטרונומיה בשם "מגן דוד" ואשר על קברו מופיע מגן דוד מתחת לגילוף של אווז שרומז לשם המשפחה גאנץ. דוד גאנץ כתב בספרו:
כאשר יצוירו ויוחרטו שני משולשים זה על זה נהגו אנשי דורנו לקרוא לו מגן דוד באמרם שציור כזה היה חקוק על מגנו של דוד המלך, ומפני שעיקר ויסוד מדידת המחקרים הכל ייוודע להם על ידי מדידת המשולשים


רבי יונתן אייבשיץ

1690 – 1764
רבי יהונתן אייבשיץ היה פוסק, דרשן, פרשן, מקובל וראש ישיבה במזרח אירופה. נולד בקרקוב שבפולין, ועמד בראש ישיבה גדולה בפראג. נחשד בשבתאות. קמיעות שכתב נפתחו ונתגלו בהן מגני דוד עם המלים ש"צ מלכא משיחא. להגנתו, טען אייבשיץ שאין לחפש בקמיעותיו משמעות מילולית אלא מדובר בסודות עליונים וצירופי אותיות. גרשם שלום, עבר על קמיעותיו וכתביו של אייבשיץ והגיע למסקנה שהיה מאמין של שבתי צבי. מעניין שבנו של אייבשיץ וולף, עמד בקשרי ידידות עם חסיד של יעקב פרנק ועסק באלכימיה. באלכימיה הסמל המרכזי הוא הכוכב בן שש הקצוות שמסמל את אבן החכמים ואת האלכימיה עצמה


מדאם בלבצקי

הלנה פטרובנה בלבצקי 
1831-1891 
ייסדה את האגודה התיאוסופית וקבעה את סמלה שמורכב ממגן דוד, צלב קרס, אנך, אום, ואורבורוס, שהוא נחש שבולע את זנבו. המגן דוד מסמל אצלה את הניגודים גבר אישה, חומר ורוח, אור וחושך. השימוש של בלבצקי בצלב הקרס קדם לשימוש בו על ידי הנאצים ואולי השפיע עליו שהרי ממנה שאלו הנאצים ועיוותו לצורכיהם את תורת הגזע ואת המונח הגזע הארי


רוטשילד

הברון שלמה מאיר רוטשילד השתמש במגן דוד בשלט האבירים שלו, מאז שקבל את תואר האבירות שלו בוינה בשנת אלף שמונה מאות עשרים ושתים. בעלי תיאוריות קונספירציה שמתנגדים לגלובליזם ולשלטון העשירים מרבים לטעון שהמגן של דוד רוטשילד נכנס בסופו של דבר לדגל של התנועה הציונית ומשם עשה דרכו לדגל מדינת ישראל


היינריך היינה

היינריך היינה נהג לחתום על מאמריו בשנת אלף שמונה מאות וארבעים לעתון אוגסבורגר צייטונג במגן דוד על מנת להדגיש את זהותו היהודית למרות שהיה מומר. בפרוייקט בן יהודה התפרסם מכתב של היינריך היינה למשה מוזר ובו רמז למשמעות העמוקה שייחס למגן דוד
הצבא היה צבא יהודי גדול מאד, וגנז רץ מן האחד אל השני, בכדי להחזיק את הסדר על מכונו. ליהמן וכן ווהלויל נשאו את הדגלים, ועליהם התנוססו ציורי מגן דוד ותורתו של בן-דוד
... 
וכל היהודים שהמירו את דתם שמשו בתור קבלנים ויסעו אחרי המחנה...
תיאודור 


תיאודור הרצל 

לאורך ההסטוריה המגן דוד נקשר לדמויות משיחיות. לכן אין להתפלא על הקישור התכוף של דיוקן הרצל למגן דוד. מדובר באלפי פריטים שונים, ציורים, מטבעות, גלויות, בולים
הרצל תואר על ידי הצייר הציוני הראשון אפרים משה ליליאן כמעין גלגול של משה רבנו. לעומת זאת תואר על ידי היהודים החרדים כמשיח שקר
רפאל בר אשר חגבי - חגי רפי כתבו במאמר שכותרתו הציונות, הגאולה, ומשיח - ע"פ הרמב"ם
יש השוגים במחשבה כי התנועה הציונית החילונית החדשה היא בבחינת אתחלתא דגאולה, ואף משוים את הציונות של הרצל למשיח בן יוסף
מספד בירושלים – מאמרי הראי"ה עמוד
95
הרצל קבע את המגן דוד בראש כל עמוד מאלפי דפי עיתונו די-וועלט. על כריכת העיתון הראשון הופיע שרטוט של גבולות א"י בתוך מגן דוד. הרצל כתב ביומנו שציור זה יחד עם שם העיתון הופיע לו בחלומו
בספרו מדינת היהודים הוא מתאר את הדגל העברי
דגל לבן עם שבעה כוכבי זהב. היריעה הלבנה מסמלת את החיים החדשים, הטהורים. הכוכבים הם שבע שעות הזהב של יום העבודה שלנו. שכן בסימן עבודה הולכים היהודים אל הארץ החדשה
כדגל שני הציע הרצל מגן דוד שבכל אחד מששת המשולשים הקטנים שבקצותיו ישכון כוכב
החיבור בין הרצל למגן דוד נמשך גם אחרי מותו וכיום יש בהר הרצל אנדרטה שבה מופיעה 
מנורה על מגן דוד. על קברו של הרצל בוינה מופיעים מגני דוד אחדים
שולמית גד בספרה דוד המלך ועוצמת התהילים מספרת בעמוד
709 
שד"ר בודנהיימר הציע להרצל בשנת
1898 
לשים על הדגל הלאומי שנים עשר כוכבים כסמל לשנים עשר השבטים והרצל ענה לו ששנים עשר השבטים רמוזים במגן דוד עצמו בשתים עשרה הנקודות שעליו


דוד וולפסון

כתב לקראת הקונגרס הציוני הראשון
1897
באיזה דגל נקשט את בית הקונגרס 
אין לנו דגל 
ומחשבה ניצבה במוחי והרי יש לנו דגל 
וצבע כחול לבן לו 
טלית זו שאנו מתעטפים בה 
היא הסמל העברי 
עלינו להוציא את דגלינו המקופל 
מתיקו והיה לנו לנס ולגאון 
לעיני כל ישראל ולעיני כל 
העמים 
ציוותי לעשות דגל לבן-תכלת ולציין בו 
מגן דויד 
כך נברא דגלנו הלאומי

ראוי לציין כי דגל ישראל בצורתו הנוכחית הוצג לראשונה בבוסטון בשנת
1891
ע"י אגודת בני ציון. הדגל נוצר ע"י הרב יעקב ברוך אזקוביץ ובו שני פסים כחולים על רקע לבן, בתוכם מגן-דוד ובמרכזו המלה מכבי


אפרים משה ליליאן1874 - 1925

אפרים משה ליליאן הרבה לצייר מגני דוד במסגרת תפקידו כצייר הציוני הראשון. אילו היה מעברת את שמו היה אולי נקרא שושן, כמו השושן הצחור שהחוקרים אורי אופיר ואיילת השחר הראובני אומרים שהוא כנראה מקורו של המגן דוד
משרד החינוך פרסם באינטרנט חוברת למורים לאמנות לקראת בחינות בגרות באמנות ושם בפרק השלישי תחת הכותרת אמנות ישראל מצאתי את הדברים הבאים
ליליין, יליד גליציה, למד באקדמיה של קרקוב בווינה. הצטרף לתנועה הציונית והשתתף בקונגרסים הראשונים. עלה לארץ יחד עם שץ וייסד עמו את "בצלאל" בו היה מורה שנה אחת 
...
היה צייר מגויס לציונות. יש כאלה שמכנים אותו האמן הציוני הראשון. הוא ניסה בציוריו למצוא נוסחה לאמנות יהודית ציונית חדשה, שמבוססת על ישן וחדש, עבר ועתיד, מסורת וחידוש. הוא התבסס על מושגים כמו חירות, יופי, טבע - מושגים אנטי גלותייםזאב רבן

זאב רבן פרסם בשנת 
1930
ספר איורים לשיר השירים בשם שחורה אני ונאוה ובו עשרות איורים מתוכם מצאתי שבעה איורים עם מגן דוד 
רבן הגיע לבצלאל ב
1912 
באיוריו יצר רבן את אחת הפרשנויות החילוניות הראשונות בתולדות האמנות הישראלית לטקסט תנכי, וזו הייתה בהחלט מהפכה


היילה סילאסי

היילה סלאסי
1892 – 1975
קיסר אתיופיה האחרון, טען שהוא מבית דוד והשתמש בסמל מגן דוד כדי להראות זאת לעולם. אנשי תנועת ראסטפארי מג'מייקה מאמינים כי היילה סלאסי הוא המשיח, ישו השחור שישחרר את הכושים ברחבי העולם ויחזירם לאפריקה ולכן אף הם משתמשים בסמל זה 
תנועת הראסטאפארי נודעת בעולם באמצעות מוזיקת הרגאיי, בעיקר של בוב מארלי
שבביתו ועל עטיפות תקליטיו יש מגני דוד
היילה סלאסי עצמו הסתייג מהראסטאפרי והיה מאמין אדוק של הכנסייה האתיופית 


גרשם שלום

החוקר הידוע גרשם שלום שכתב מחקר יסוד בנושא ההקסגרמה טען שאין לה משמעות מיוחדת, ששימשה כקישוט. עם זאת הוא מציין שייחסו לה משמעות מאגית; לדבריו כל עם צריך סמל לאומי והיהודים בחרו את המגן דוד כמשקל נגד לצלב
הוא כתב בשנת
1949 
כי המגן-דוד 
מצד אחד היה נפוץ, ומצד שני היה חסר משמעות דתית. חסרונו נעשה מעלתו 
ואין בו זכר לעבר אלא לעתידאיילת השחר הראובני

איילת השחר הראובני במחקרה על המגן דוד מציינת שבתקופת דוד היה המגן הקרוי על שמו עשוי מחודים שאותם היה החייל נועץ בקרקע באמצעות דריכה ברגלו בבחינת התגשמות נבואת בלעם. לטענת אילת השחר הראובני המגן דוד נבנה בצורת השושן ליליום קנדידום הוא נרקיס העמקים


אורי אופיר

הסופר אורי אופיר, כתב במחקרו על המגן דוד כי בתקופת יציאת מצרים אלוהים ברא את המגן דוד במנורת המשכן. אורי הוכיח על פי מפרשים מסורתיים שהמגן דוד היה בצורת פרח שושן צחור
בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה התקשה ביצירת המנורה, בתחילה הראה לו ה' תבנית של אש אך גם כך התקשה, זרק את הזהב לאש המנורה נעשתה מאליה כפי שמדייק: "נעשתה המנורה" אם כך אותו שושן (מגן דוד) הינו מעשה ה' בכבודו ובעצמו
תיאוריה זו מאפשרת לחרדים ששונאים את דגל ישראל להתחיל להתייחס אליו בצורה אחרת ולמגן דוד לשמש כסמל שמקרב בין יהודים חרדים לחילונים 


ארווין גודינף1893-1965

חוקר סמלים יהודיים נודע שטען שהרגשת הבטן שלו היא שמקור המגן דוד בשושנת למרות שאין לו הוכחות לכך. בספרו יש כמה וכמה תרשימים של קמעות מהתקופה היוונית רומית ועליהם כוכבים בני שש קצוות. גודינף העריך שהסמל נקרא בשם מגן דוד ומופיע על קמעות בגלל שעל פי המסופר בתנ"ך דוד היה זה שגרש את הרוח הרעה שביעתה את שאול המלך


פרנץ רוזנצוויג1929 -1886 

הפילוסוף היהודי פרנץ רוזנצוויג, יליד גרמניה, נתן פירוש ייחודי למגן דוד, כשטען שיש משולש בסיסי שמאפיין את מוקדי המחשבה הפילוסופית בעולם - אלוהים, אדם, עולם בעוד המשולש השני מסמל את שלשת עקרונות היסוד של היהדות: בריאה התגלות וגאולה


דוד כורש

היה מגן דוד על דגלו של וורנון היינס יליד
1959 
ששינה את שמו לדוד כורש, והיה ראש כת נוצרית שחבריה נלחמו עם האפ.בי.אי בוויקו טקסס בשנת
1993 
חסידים מאוכזבים שלו התלוננו בפני השלטונות על משטר אימים, פדופיליה ואגירת נשק. במשך חמישים ואחד יום ניסו כוחות פדרליים לפרוץ פנימה ובסופו של דבר, פרצה אש שהוצתה ככל הנראה על ידי אנשי הכת. שמונים ושישה איש נספו
כורש ביקר בירושלים לפני שנעשה מנהיג הכת וסבר שהוא מבשרו של המשיח
ראו


קומר ומלמיד

קומר ומלמיד הם ציירים ילידי רוסיה שעלו לישראל בשנת
1977
ומיד לאחר מכן היגרו לארה"ב. בתערוכת ביג באנג 
שהוצגה בישיבה יוניברסיטי בניו יורק בשנת 
2003 
הציגו ויטאלי קומר ואלכסנדר מלמיד ציורים של מגן דוד שבתוכו צלב קרס. קומר טען בראיון לעיתונות שהוא ומלמיד הבינו שצלב הקרס היה חבוי בתוך המגן דוד ובישר אותו. לאחר הפרדת הסמלים הפך המגן דוד לסמל האור וקיבל כוחות של ריפוי ואילו צלב הקרס הפך לסמל החושך


יעקב קשמכר

צייר חרדי שמתגורר בצפת. כל ציור שלו מאיר את הסמל בצורה מיוחדת, בתלת ממד. בהבדל מרוב ציירי המגן דוד שמשתמשים בסמל זה כדי לומר משהו אחר אצל קשמכר המגן דוד תמיד במרכז התמונה והוא משמש הן כמדיום והן כמסר. ניכרת השפעה של הקבלה על הציורים, מה שמוסיף להם ממד של עומק

אין תגובות: