יום שלישי, פברואר 08, 2011

הסבר לביטוי חותם שלמההמגן דוד נקרא ביהדות [1] במשך מאות שנים בשם חותם שלמה, וכך גם באיסלם מראשיתו ועד היום. בדרך כלל מייחסים החוקרים את מקורו של השם "חותם שלמה" לאגדות יהודיות [2] וערביות [3] על טבעת חותם (שעליה היה חקוק כוכב בעל ששה קדקודים) שבאמצעותה שלט שלמה המלך על שדים, אך מהתבוננות בממצאים ארכיאולוגיים יתכן שההסבר לשם זה נעוץ בעובדה שסמל זה מופיע לראשונה על גבי חותמות גליל, חותמות אבן, ושאר חותמות כגון:
1.              זכריה סיצין ומיכאל הייזר פרסמו תמונות "מגן דוד" על חותמי גליל משנת 2500 לפנה"ס שנמצאים במוזיאון במזרח ברלין.

2.              הארכיאולוג היהודי ממוצא איטלקי דורו לוי גילה בארמון פסטוס בכרתים "מגני דוד" על חותמות אבן שגילן לכל המאוחר 1700 לפנה"ס (כי זה המועד שבו חרבה התרבות המינואית). "מגני דוד" אלה מוצגים במוזיאון הרקליון בכרתים.

3.              אוצר נמרוד כולל 613 פריטים מארמונות מלכי אשור במאות 9-8 לפנה"ס. אחד מהם הוא חותם עשוי זהב שבו מעוצב "מגן דוד".

4.              הילדגרד לוי [4]  כתבה במאמרה על מקור המגן דוד שיש שתי חותמות אשוריות בכתב יתדות, ששמורות כיום במוזיאון הלובר; על האחת מופיעה הקסגרמה לצד מנורה. על השניה הקסגרמה לצד כוכבי לכת. לוי טוענת שההקסגרמה אצל האשורים היא כוכבו של סטורן, ושאגדותיהם הן המקור לאגדה שלפיה שלמה המלך שלט על שדים באמצעות טבעת חותם שעליה הקסגרמה. בשל כך נקראת ההקסגרמה מאז בשם חותם שלמה
5.              חותם מן המאה השביעית לפנה"ס שהיה שייך ליהושע בן עשהיהו נתגלתה בצידון שבלבנון.
6.              במוזיאון המסים בירושלים מוצג כוכב ירושלים מן המאות הרביעית עד הראשונה לפני הספירה, שהוא חותם בצורת מגן דוד שהוטבע על ידית חרס שנתגלתה בחפירות בקיבוץ רמת רחל בירושלים.

[1] גרשם שלום, מגן דוד: תולדותיו של סמל" הוצאת עין חרוד 2010 עמוד 23
[2] בתלמוד הבבלי במסכת גיטין דף ס"ח
[3] "אלף לילה ולילה"
 [4] Hildegard Lewy, Origin and Significance of the Magen Dawid
Archiv Orientalni, Vol. 18, 1950, 330-65

אין תגובות: