יום חמישי, ספטמבר 18, 2014

מגן דוד ראשון (?) מתקופת הברונזה בבריטניה ובצרפתמגן דוד מופיע כאחד מהדגמים העיצוביים העיקריים של תקופת הברונזה בבריטניה ובצרפת
מקור:
Early Man in Britain and His Place in the Tertiary Period by William Boyd Dakwins, p. 378, London, 1880

תקופת הברונזה בבריטניה מ- 2200 לפנה"ס עד 700 לפני הספירה.

אין תגובות: