יום שבת, ספטמבר 08, 2007

עוף החול של ליליין

התמונה היא באדיבות

isotype75

מופיע בה מגן דוד שאייר אפרים משה ליליין

כמסגרת לציור של עוף החול, פניקס, ששימש כלוגו של הביטאון היהודי לאמנות

Jüdischer Künstler Verlag Phoenix

שיצא לאור בברלין בשנת

1902

על פי מדרש בראשית רבה, פרשה יט, עוף זה נקרא חול בגלל שכתוב באיוב כ"ט : י"ח

כחול ארבה ימים - עוף ושמו חול ולא נקנסה עליו מיתה, שלא טעם מעץ הדעת ולבסוף אלף שנה מתחדש וחוזר לנערותו

עוף החול של ליליין


אין תגובות: