יום שבת, ספטמבר 15, 2007

לפני גרוש ספרד המשך

מגן דוד מלפני גירוש ספרד התמונה מראה את מצב הדלת שמעליה נתגלה קישוט מאבן של מגן דוד מלפני גרוש ספרד בכפר הקטנטן הואסה דל קומון בסרגוסה שבספרד. התמונה היא באדיבות
Javier Lozano
שכתב לי שמשערים שהמגן דוד הזה קישט את בית הכנסת העתיק של הכפר


אין תגובות: