יום שבת, ספטמבר 15, 2007

לפני גירוש ספרד

מגן דוד מלפני גירוש ספרד תמונה חשובה של מגן דוד מלפני גירוש ספרד. הסמל נתגלה בכפר הקטן הואסה דל קומון בסרגוסה שבספרד. התמונה היא באדיבות
Javier Lozano
שכתב לי שמשערים שהמגן דוד הזה קישט את בית הכנסת העתיק של הכפר

אין תגובות: