יום שני, ספטמבר 10, 2007

תיארוך ספר רזיאל המלאך

תיארוך ספר רזיאל המלאך התמונה היא באדיבות ויקיפדיה
על פי איזנשטיין, אוצר ישראל
הספר שנקרא בשם "רזיאלא" או "רזיאל המלאך" הוא ספר קבלה עיונית ומעשית, שמיוחס לאדם הראשון, או שמסר רזיאל המלאך לאדם הראשון, והוא מסרו לנח ולשם ולאברהם וכו' למשה וכו', עד שעמד שלמה המלך ונגלה לו ספר הרזים. והרבה ספרים נמסרו בידו, וזה נמצא יקר ונכבד מכולם, וייחסו אותו לאדם הראשון, מפני שאמרו בגמרא לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון
הספר הזה היה ידוע להראב"ע, והוא כתב עליו
שמות י"ד י"ט
ובספר רזיאל הרוצה לעשות שאלת חלום יקרא בתחילת הלילה פסוק ויהי בשלושים שנה כי הוא ע"ב אותיות

בספר רזיאל שלנו בדף מ' בעניין שאלת חלום לא נמצא לשון הראב"ע, וכנראה היה לו נוסח אחר מהספר הזה
הראב"ע, רבי אברהם אבן עזרא, חי בתחילת מאה השתים עשרה
1089–1164
ומכאן שהספר חובר קודם לכן ובשל הפופולריות שלו שימש ככל הנראה גם ככלי להפצת צורת המגן דוד המופיעה בו

אין תגובות: