יום שני, יוני 08, 2009

דגלי המדפיסים העבריים

הגעתי לספרו של אברהם יערי ("דגלי המדפיסים העבריים", ירושלים תש"ד) בעקבות קריאת ספרו של גרשם שלום "מגן דוד: תולדותיו של סמל", בהוצאת משכן לאמנות עין חרוד 2008
יערי מביא שם כמה וכמה תצלומים של דגלי מדפיסים שכוללים את סמל המגן דוד.
מגן דוד גדול מופיע כבר בספר המודפס הראשון שנדפס באירופה המרכזית, "סדר תפילות", פראג , 1512.


הספר הודפס על ידי ששה שותפים, שהמגן דוד שבמרכז מרמז, לדעת יערי, לשמו של אחד מהם, ר׳ מאיר ב״ר דוד. בקולופון שממול לאיור זה כתבו השותפים:
 
ותשלם זאת מלאכת עבודת הקדש.
פה פרגא בק״ק המפוארה.
ותהי השלמתו בזאת הפעם.
על ידי צעירי הצאן מחוקקי צדק.
הנרשמים בשמותם.
אשר במלאכת החקיקה מחזיקים.
ובזבד טוב יזכו להזביד.
ויזכו לרעות במרעה טוב ושמן.

במעלי שבתא בערב חנו כ"ה לחדש.
שהיא צבי לכל הארצות ועטרה.
בשנת חכי כמעט רג"ע עד יעבור זעם.
אשר העיר י״י את רוחם לחזק את בדק.
איש על דגלו לבית אבותם.
אלף המגן תלוי עליו כל שלטי המחוקקים.
כל המחזיקים במגן דויד.
עם כל ישראל אחיהם ואמרו אמן.
ברוך הנותן ליעף כח.
יערי מציין שמאוחר יותר הצטרף לחבורת המדפיסים הזאת ר' מאיר ב"ר יעקב הלוי עפשטיין ומאז מתחילה להופיע בקישוטי הספרים צורת שער שבעמודו השמאלי נראה מלאך נושא מגן ובו מגן דוד. יערי מעיר שאת הצילום של השער הזה ניתן לראות אצל ח.ד. פריעדבערג, תולדות הדפוס העברי בערים אלה שבאירופה התיכונה, אנטוורפן תרצ"א טבלה ג'.
בעמ' 133 מתייחס יערי לדגלי המדפיס טוביה בן אליעזר שאצלו מופיעים לעתים לצדי המגן דוד פסוקים מתהילים שהמלה "מגן" כלולה בהם.

אין תגובות: